นัดสืบพยานคดี ม.112 – คดี พ.ร.บ.คอมฯ “นิว” สิริชัย นศ.มธ. ตุลา 64 – มกรา 65 โจทก์แถลงขอสืบ ‘อานนท์ นิด้า-ไชยันต์-เจษฎ์’ เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) ศาลจังหวัดธัญบุรีนัดพร้อมและตรวจพยานหลักฐานในสองคดีของ “นิว” สิริชัย นาถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ได้แก่ คดีที่สืบเนื่องมาจากการพ่นสีเป็นข้อความว่า “ภาษีกู” และ “ยกเลิก 112” ลงบนรูปของสมาชิกราชวงศ์รวม 6 จุด รอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยนิวถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดข้อหาหลักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 358 “ทำให้ทรัพย์ผู้อื่นเสื่อมค่า” เขาถูกจับกุมตามหมายจับเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ก่อนที่จะได้รับการประกันตัวในช่วงบ่ายของวันต่อมา

อ่านประมวลสถานการณ์การเข้าจับกุม ‘นิว’ สิริชัย >>> จนท. หลายสิบนาย บุกจับ น.ศ. ปี 1 ยามวิกาล ก่อนแจ้งข้อหา ม. 112 เหตุพ่นสีข้อความ ‘ยกเลิก 112’

อีกคดีหนึ่งคือคดี พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 18 และ 27 “ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจจากศาล” สืบเนื่องมาจากการที่นิวปฏิเสธที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก บก. ปอท. เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์มือถือ โดยเป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องต่อจากคดีแรก นั่นคือ ภายหลังจากที่นิวได้รับการประกันตัวจากกรณีพ่นสีข้อความฯ ในช่วงบ่ายของวันที่ 14 มกราคม 2564 ทางเจ้าหน้าที่ บก.ปอท. ได้ติดตามมายังศาลจังหวัดธัญบุรี และได้แสดงหมายศาลขอเข้าถึงรหัสอุปกรณ์สื่อสาร แต่นิวปฏิเสธที่จะทำตามคำสั่ง เนื่องจากยืนยันว่าเหตุในคดีแรกไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

อ่านประมวลเหตุการณ์การบุกขอรหัสเข้าเครื่องมือสารโดยเจ้าหน้าที่ บก.ปอท. หลังได้ประกันตัว >>> ปอท.บุกขอรหัสเปิดโทรศัพท์ “นิว” สิริชัย กลางศาลธัญบุรี ก่อนแจ้ง พ.ร.บ.คอมฯ อีกคดี

อ่านคำฟ้องของทั้ง 2 คดีที่  >>> เปิดคำฟ้องคดี 112 – พ.ร.บ.คอมฯ ‘นิว’ สิริชัย นศ.มธ. เหตุพ่นสี ‘ยกเลิก 112’ – ไม่ให้รหัสเครื่องมือสื่อสารกับจนท. ก่อนได้ประกันตัวระหว่างพิจารณาฯ 

สำหรับในนัดวันนี้ สิริชัยให้การยืนยันปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในทั้ง 2 คดี ในกรณีของคดีพ่นสีฯ ทางพนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรีได้แถลงต่อศาลว่า จะนำสืบพยานโจทก์ทั้งหมด 25 ปาก 

พยานดังกล่าวมีทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองหลวงที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งคือป้ายรูปสมาชิกราชวงศ์ และเป็นผู้แจ้งความในคดี, เจ้าหน้าที่การทางซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินเช่นเดียวกัน, พนักงานร้านสะดวกซื้อที่เห็นเหตุการณ์, เจ้าของรถจักรยานยนต์ที่จำเลยยืมใช้, เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่พบเห็นป้ายรูปซึ่งถูกพ่นสี, พยานความเห็นคือ พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์, พยานเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และชุดพนักงานสืบสวน-สอบสวน

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากพยานดังกล่าว ทางโจทก์ยังแถลงว่าจะขอทำการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญอีก 4 ราย ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร, ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ทางด้านทนายจำเลยแถลงว่า สามารถรับข้อเท็จจริงและพยานเอกสารเฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งมีทั้งหมด 5 ปาก จึงเหลือพยานโจทก์ที่ต้องนำสืบทั้งหมด 20 ปาก

ในส่วนของฝ่ายจำเลย แถลงจะนำสืบพยานบุคคลทั้งหมด 2 ปาก ได้แก่ ผศ.ดร.สาวตรี สุขศรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตัวจำเลยเอง นอกจากนั้นทนายจำเลยยังได้ยื่นพยานเอกสารอีก 3 ฉบับ ประกอบด้วย สำเนารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 – 2564 จากสภาผู้แทนราษฎร และรายงานการประชุมรัฐสภา พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 14 ในช่วงปี พ.ศ. 2492 

ศาลจึงได้กำหนดวันนัดสืบพยานทั้งสองฝ่ายรวม 4 นัด คู่ความตกลงวันนัดสืบพยานเป็นวันที่ 12 และ 15 ตุลาคม 2564 และวันที่ 19-20 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของแต่ละวัน

ในส่วนของคดี พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ อัยการโจทก์แถลงว่าจะขอสืบพยานทั้งหมด 5 ปาก ทางทนายจำเลยระบุว่าไม่สามารถขอรับข้อเท็จจริงพยานปากใดได้ ทำให้ต้องสืบพยานทั้งหมด 5 ปาก 

ด้านทนายจำเลยแถลงขอนำสืบพยานจำเลยทั้งหมด 3 ปาก ได้แก่ ผศ.ดร.สาวตรี สุขศรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ตัวจำเลย, และเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากทางมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง นอกจากนี้ยังมีพยานเอกสารอีก 2 ฉบับทึ่ถูกยื่นในวันนี้คือ สำเนากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และสำเนาคำร้องของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ร้องขอให้ศาลจังหวัดธัญบุรี ออกคำสั่งอนุญาตที่ 1/2564 ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในมือถือจำเลย

จากนั้น คู่ความได้ตกลงวันสำหรับนัดสืบพยานในคดีนี้ ทั้งหมด 2 นัด เป็นวันที่ 27 ตุลาคม และ 26 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของแต่ละวัน

X