ศาลไม่ให้ประกัน “เพนกวิน” คดีละเมิดอำนาจศาล หลังยื่นประกัน 2 ครั้ง ระบุไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม

วันนี้ (24 มี.ค. 64) เวลา 15.30 น. ศาลอาญายกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์ ในคดีละเมิดอำนาจศาล เหตุแถลงการณ์ตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมในวันนัดพร้อมคดีชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร  หลังทนายความพร้อมมารดาของพริษฐ์ยื่นประกันตัวครั้งที่ 2 ด้วยหลักทรัพย์เป็นเงินสด 20,000 บาท ศาลพิเคราะห์ว่า ศาลอาญาเคยสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยระบุเหตุผลไว้ชัดแจ้งแล้ว กรณีนี้ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม

ก่อนหน้านี้ เวลา 13.00 น. สุรีย์รัตน์ ชิวารักษ์ มารดาของพริษฐ์ ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวอีกครั้ง หลังวานนี้ (23 มี.ค. 64) ทนายความยื่นประกันตัวพริษฐ์ในคดีนี้ โดยใช้หลักทรัพย์ 20,000 บาท แต่ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง ไม่อนุญาตให้ประกันตัว โดยศาลได้ระบุหนึ่งในเหตุผลว่าผู้ประกันไม่มีความเกี่ยวข้องกับพริษฐ์

ในคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครั้งที่ 2 จึงระบุเหตุผล 2 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก ผู้ร้องเป็นมารดาของผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ตามกฎหมาย โดยพริษฐ์ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะอุทธรณ์คำสั่งศาลในคดีนี้ที่ให้กักขังผู้ถูกกล่าวหาไว้มีกำหนด 15 วัน

ประการที่สอง ตามที่ศาลอาญาได้ยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวพริษฐ์เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64 โดยให้เหตุผลว่า “เนื่องจากจำเลยถูกควบคุมตัวในคดีอื่นอยู่แล้ว รวม 2 คดี การได้รับการปล่อยชั่วคราวในคดีนี้ไม่เป็นเหตุให้จำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอื่นทั้ง 2 คดี” 

ในข้อวินิจฉัยและคำสั่งศาลอาญาดังกล่าว ผู้ร้องเห็นว่าคำสั่งของศาลอาญาข้างต้นนั้น ยังคลาดเคลื่อนไม่ตรงต่อบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 108/1 เนื่องจากไม่มีเหตุผลตามที่บัญญัติไว้ตามบทบัญญัติดังกล่าว ผู้ร้องเชื่อว่าศาลอุทธรณ์น่าจะวินิจฉัยในทางที่เป็นคุณต่อผู้ถูกกล่าวหา โดยพริษฐ์ยืนยันว่าตนไม่น่าที่จะต้องได้รับโทษกักขัง 15 วันตามที่ศาลอาญาวินิจฉัย

ส่วนที่ศาลอาญาได้วินิจฉัยข้างต้นไว้ว่าแม้พริษฐ์จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปในคดีนี้แล้ว ก็ยังคงจะถูกคุมขังไว้ตามหมายขังของศาลอาญาในอีก 2 คดี จึงไม่อาจหลุดพ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราวไปได้นั้น 

ผู้ร้องไม่เห็นด้วยเพราะกรณีดังกล่าวเป็นคนละเรื่องกัน เนื่องจาก 2 คดีดังกล่าว พริษฐ์กำลังจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหาในคดีทั้ง 2 คดีต่อศาลอุทธรณ์ ซึ่งเชื่อว่าศาลอุทธรณ์จะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 2 คดี ดังนั้นข้อวินิจฉัยของศาลอาญาดังกล่าวจึงมิได้เป็นเหตุผลที่จะมิให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้แต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม เวลา 15.30 น. ศาลยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระบุ พิเคราะห์แล้วศาลอาญาเคยสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบุเหตุผลไว้ชัดแจ้งแล้ว กรณีไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง ลงนามโดยนายเทวัญ รอดเจริญ ผู้พิพากษา

 

ยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครั้งที่ 1  ระบุจำเลยถูกคุมขังในคดีอื่นอยู่แล้ว-ผู้ประกันไม่เกี่ยวข้องกับจำเลย

วานนี้ (23 มี.ค. 64) ศาลอาญารัชดา ยกคำร้องขอประกันนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ในคดีละเมิดอำนาจศาลจากกรณีแถลงต่อศาลถึงกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ 15 มี.ค. โดยศาลอ้างเหตุผลว่า จำเลยถูกควบคุมตัวในคดีอื่นอยู่แล้ว รวม 2 คดี การได้รับการปล่อยชั่วคราวในคดีนี้จึงไม่เป็นเหตุให้จำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอื่นทั้ง 2 คดี และผู้ประกันไม่มีความเกี่ยวข้องกับจำเลยแต่อย่างใด ให้ยกคำร้อง

รายละเอียดในการยื่นประกันตัว ทนายความได้วางหลักประกันเป็นเงินสดจำนวน 20,000 บาท จากกองทุนราษฎรประสงค์ 

 

พิพากษากักขัง 15 วัน ในห้องพิจารณาคดีที่ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วม

ในการไต่สวนคดีที่พริษฐ์ถูกกล่าวหาว่าละเมิดอำนาจศาล เนื่องจากประพฤติตนไม่เรียบร้อยในห้องพิจารณาคดี ก่อนเริ่มกระบวนการไต่สวนที่ห้อง 904 ศาลไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าห้องพิจารณา นอกจากผู้ถูกกล่าวหา ทนายความ และญาติผู้ใกล้ชิดตามจำนวนที่กำหนด แต่ไม่ได้มีคำสั่งในการพิจารณาคดีลับอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด

ส่วนผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดี เจ้าหน้าที่ศาลให้รออยู่ด้านนอกห้องพิจารณาโดยอ้างมาตราการโควิด มีการกั้นรั้วแน่นหนาก่อนจะถึงหน้าห้องพิจารณา และมีเจ้าหน้าที่ศาลจำนวนกว่า 5 รายยืนเฝ้าโดยรอบ อ้างเรื่องการดูแลความสงบเรียบร้อย 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ศาลยังขู่ดำเนินคดี “ละเมิดอำนาจศาล” กับผู้มาให้กำลังใจพริษฐ์ในพื้นที่ชั้น 9 ของศาลอาญา ซึ่งไม่พอใจที่ศาลไม่ให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังการไต่สวน 

ในการไต่สวน พริษฐ์ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาสร้างความวุ่นวาย เพียงแต่ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม 

ต่อมา ศาลอาญาได้พิพากษาจำคุก 1 เดือน โดยพริษฐ์ให้การรับสารภาพ จึงลดโทษเหลือจำคุก 15 วัน และพิจารณาตามสถานะนักศึกษา ไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน มีความรู้สำนึกในการทำผิด รวมทั้งข้อหาดังกล่าวกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน สุดท้ายศาลจึงพิจารณาให้กักขัง 15 วัน 

ภายหลังศาลมีคำสั่ง พริษฐ์ถูกนำตัวไปกักขังที่สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 64 ปัจจุบันนับเป็นวันที่ 3 แล้วที่พริษฐ์ถูกกักขัง โดยญาติไม่สามารถเข้าพบได้  

 

X