สั่งฟ้องคดีผู้มีอาการทางจิตยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา ผิด 112

20 เม.ย. 2559 อัยการศาลทหารกรุงเทพสั่งฟ้องคดีนายเสาร์ จำเลยที่มีอาการทางจิต ในความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น แสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้หลักประกันวงเงิน 400,000 บาท

คำฟ้องระบุว่า เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2558 เสาร์ได้เขียนข้อความลงในใบคำร้องของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีหมายเลขดำที่ อม. 14/2549 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553 ระหว่างอัยการสูงสุด โจทก์ กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จำเลย โดยมีเนื้อหาทำนองว่าสามารถติดต่อกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านสื่อได้ ซึ่งเสาร์ได้ยื่นใบคำร้องนี้ให้แก่นิติกรชำนาญการประจำศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.112

 

หลังอัยการมีคำสั่งฟ้องคดี ทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งศาลอนุญาตประกันตัว โดยนำสลากออมสินมูลค่า 400,000 บาท ที่ได้จากการระดมทุนช่วยเหลือของกองทุนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของนักโทษการเมือง มาวางเป็นหลักประกัน

ทนายความให้เหตุผลในคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวว่า เสาร์ไม่มีเจตนากระทำความผิดตามกฎหมาย เนื่องจากมีอาการป่วยทางจิตในระดับวิกลจริตเป็นเวลานาน และไม่เคยเข้ารับการรักษาอาการทางจิตมาก่อน กระทั่งถูกควบคุมตัวจากความผิดในคดีนี้ และพนักงานสอบสวนได้ส่งตัวเสาร์เข้ารับการรักษา และประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี ซึ่งรายงานผลการตรวจระบุว่า จำเลยมีอาการวิกลจริตจริง

คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ระบุว่า เสาร์มีอาการป่วยทางจิตมาอย่างต่อเนื่องจนมีลักษณะเรื้อรัง จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ในสถานพยาบาลที่มีความเหมาะสมและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ถูกต้องตามมาตรฐานสำหรับผู้ป่วยทางจิต ซึ่งสภาพเรือนจำไม่ใช่สถานที่ที่เอื้อให้เกิดการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เสาร์ยังต้องได้รับการดูแลจากครอบครัว โดยก่อนหน้าที่จะถูกจับกุม เขาประกอบอาชีพสุจริต แต่มีรายได้ไม่แน่นอน มีฐานะยากจน และอาศัยอยู่กับน้องชาย ทนายความจึงได้ขอให้ศาลไต่สวนคำร้องประกอบคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว โดยใช้ดุลยพินิจกำหนดวงเงินประกันโดยพิจารณาถึงสถานะบุคคล สุขภาพ รายได้ และพฤติการณ์แห่งคดี กรณีที่จำเลยมีอาการวิกลจริต และภาระของน้องชายที่ต้องกู้ยืมเงินเพื่อมาเป็นหลักประกันด้วย

ก่อนหน้านี้ ทนายความได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ขอให้สั่งไม่ฟ้องคดีเสาร์ต่ออัยการศาลทหารกรุงเทพ หลังทราบว่า แพทย์จากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์มีความเห็นว่า เสาร์เป็นบุคคลวิกลจริตแต่สามารถต่อสู้คดีได้ แต่อัยการเห็นว่า ยังไม่อาจฟังได้ว่าการกระทำของผู้ต้องหาเป็นไปโดยขาดเจตนา ส่วนการกระทำความผิดจะเป็นไปในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบเพราะจิตบกพร่องหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ในชั้นพิจารณาของศาล

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการกระทำความผิดในคดีนี้อยู่ในขณะที่ยังมีการประกาศกฎอัยการศึก เสาร์จึงอาจถูกพิจารณาคดีในศาลทหารแค่ชั้นเดียว การพิพากษาของศาลทหารกรุงเทพในชั้นนี้จะถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาในศาลชั้นที่สูงกว่าได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

X