บ. อพิโก้เตรียนขนอุปกรณ์ขุดเจาะเข้าพื้นที่ ขณะชาวบ้านไม่ยินยอม ทหารขู่ใช้กฎอัยการศึก

บ. อพิโก้เตรียนขนอุปกรณ์ขุดเจาะเข้าพื้นที่ ขณะชาวบ้านไม่ยินยอม ทหารขู่ใช้กฎอัยการศึก

บ. อพิโก้เตรียนขนอุปกรณ์ขุดเจาะเข้าพื้นที่ ขณะชาวบ้านไม่ยินยอม ทหารขู่ใช้กฎอัยการศึก

วานนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2558) รถขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ได้พยายามเข้ามาในแปลงขุดเจาะดงมูล ซึ่งอยู่ในตำบลดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น แต่รถขุนเจาะไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านนามูล-ดูนสาด ขอตรวจสอบใบอนุญาตขนย้าย

จากนั้น ตลอดวัน รถกระบะบรรทุกทหารนอกเครื่องแบบเข้าตระเวนรอบหมู่บ้าน ถ่ายรูปชาวบ้าน และมีคำขู่เรื่องการใช้กำลังบังคับไม่ให้ชาวบ้านขัดขวางการขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียม

ช่วงค่ำวันเดียวกัน ปลัดอำเภอกระนวน ตำรวจ ทหารและอาสารักษาดินแดนหรือ อส. กว่า 20 นาย พร้อมรถตำรวจ 6 คัน เข้าพูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ แจ้งว่าจะต้องขนอุปกรณ์ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมเข้ามาในพื้นที่ไม่ต้องการให้ชาวบ้านไปขัดขวาง

ซึ่งเหตุที่บริษัทได้นำรถขนย้ายเข้ามาเนื่องจาก 11 กุมภาพันธ์ 2558 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติติดประกาศแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า ทางราชการได้อนุญาตให้ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ทำการขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียมเข้าพื้นที่แปลงสำรวจ L23/47 หลุมเจาะดงมูล – บี ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

โดยชาวบ้านในพื้นที่ได้คัดค้านโครงการขุดเจาะปิโตรเลียมดังกล่าวฯมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีส่วนได้เสีย ทั้งในขั้นตอนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ และการขออนุญาตขนย้ายอุปกรณ์นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีคำสั่งชะลอการดำเนินโครงการทั้งหมดในพื้นที่ไว้ก่อน

แต่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือกอ.รมน.จ.ขอนแก่นยังคงให้ทุกฝ่ายเดินหน้า รอง ผอ.รมน.จ.ขอนแก่น ถึงกับกล่าวในที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งล่าสุดว่า ถ้าชาวบ้านพูดไม่ฟังจะต้องใช้กฎอัยการศึก

IMG_0073
(ภาพจาก ประชาไท)

X