นร.บางปะกอกฯ ถูกรองผอ.เรียกคุย หลังวางกล่องแจก #โบว์ขาวต้านเผด็จการ แจ้งต้องขออนุญาตผอ.

17 ส.ค. 63- ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รับแจ้งว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ถูกยึดกล่องโบว์สีขาวที่นำมาแจกเพื่อนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมผูกโบว์ขาวต้านเผด็จการ และถูกรองผู้อำนวยการเรียกเข้าไปพบเพื่อตักเตือน 

ในช่วงเช้าวันนี้ก่อนเข้าเรียน นักเรียนชั้น ม. 6 ของโรงเรียนได้มีการนำโบว์สีขาวมาแจกจ่ายเพื่อนๆ โดยใส่ในกล่องให้นักเรียนที่ผ่านไปมาในโรงเรียนสามารถหยิบได้ เพื่อแสดงออกร่วมกันถึงจุดยืน #โบว์ขาวต้านเผด็จการ 

(รูปภาพจากผู้ใช้ทวิตเตอร์)

จากนั้นรองผู้อำนวยการได้เรียกนักเรียนไปสอบถามถึงจุดประสงค์ของกิจกรรม นักเรียนชี้แจงว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องประชาธิปไตย และเพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่ ผ่านการสนับสนุน 3 ข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนปลดแอด คือ ยุบสภา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หยุดคุกคามประชาชน, 2 จุดยืน คือ ไม่เอารัฐประหาร, ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ และ 1 ความฝัน คือระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง

แต่ครูกลับตั้งข้อคำถามว่านักเรียนมีความรู้ด้านกฎหมายเพียงพอหรือไม่สำหรับการเรียกร้องครั้งนี้ เพราะระบอบการปกครองของไทยคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พร้อมกำชับให้นักเรียนรอเวลาให้มีสิทธิเลือกตั้งเสียก่อน ค่อยออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แล้วค่อยรอดูว่าคนที่อยากเลือก จะทำได้ดีเหมือนที่นักเรียนคิดหรือไม่ 

นอกจากนั้น ครูยังระบุว่าแม้การแสดงออกดังกล่าวจะเป็นสิทธิ แต่ก็มีความกังวลว่ากิจกรรมลักษณะนี้จะทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงหรือไม่ และต้องทำให้ถูกกาลเทศะ ทั้งครูยังอ้างถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน ต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการก่อน ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาต ก็ยังไม่สามารถทำได้ ครูยังได้มีการยึดกล่องแจกโบว์ขาวดังกล่าวเอาไว้ด้วย

(รูปภาพจากผู้ใช้ทวิตเตอร์)

ต่อมาเมื่อถึงคาบชั่วโมงโฮมรูมในช่วงเช้า ครูในห้องเรียนได้มีการพูดในลักษณะว่าจะหักคะแนนนักเรียนที่นำโบว์ขาวมาที่โรงเรียนอีกด้วย แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการจริงๆ แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม การผูกโบว์ขาวต้านเผด็จการถือเป็นเสรีภาพการแสดงออกที่นักเรียนทุกคนมีสิทธิกระทำในพื้นที่โรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ โดยได้รับการรับรองตามที่กระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ซึ่งออกตามอำนาจพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ฉะนั้น อาจารย์หรือคุณครูในโรงเรียนไม่สามารถลงโทษนักเรียน หรือยึดทรัพย์สินของนักเรียนได้ (อ่านเพิ่มเติม: การชุมนุมเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สถานศึกษาจะลงโทษนักเรียน/นักศึกษา เพราะเหตุชุมนุมไม่ได้)

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง:

นร.สตรีวิทย์2 แจก “โบว์ขาวต้านเผด็จการ” ถูกผู้บริหารเรียกคุย อ้างรร.ต้องเป็นกลาง-กระทบชื่อเสียง

 

X