7 จำเลยยืนยันปฏิเสธข้อหาคดีล่าชื่อ “ปิดสวิตซ์ ส.ว.” ศาลนัดสืบพยาน 26-28 ส.ค. นี้

วันที่ 1 มิ.ย. 63 ศาลแขวงเชียงรายนัดพร้อมถามคำให้การและตรวจพยานหลักฐานในคดีของจำเลย 7 คน ที่ถูกฟ้องในข้อกล่าวหา “เป็นผู้ร่วมประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่แจ้งการชุมนุมก่อน 24 ชั่วโมง” ตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 จากการจัดและร่วมกิจกรรมตั้งโต๊ะให้ประชาชนร่วมกันเขียนจดหมายเรียกร้อง “ปิดสวิตซ์ ส.ว. ไม่โหวตนายกฯ” ที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 62 จำเลยยืนยันให้การปฏิเสธข้อหา พร้อมต่อสู้คดี

(ภาพจำเลยทั้ง 7 พร้อมทนายความหลังเสร็จสิ้นนัดพร้อมถามคำให้การ)

หลังอัยการคดีศาลแขวงเชียงรายส่งฟ้องจำเลยทั้ง 7 ราย ต่อศาลแขวงเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 63  ศาลได้กำหนดนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วยในวันที่ 25 พ.ค. 63 แต่ก่อนนัดหมาย จำเลยทั้ง 7 รายได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณายกเลิกนัดดังกล่าว เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งจำเลยทั้ง 7 ราย ยืนยันว่าจะต่อสู้คดีจนถึงที่สุดอยู่แล้ว เมื่อศาลพิจารณาคำร้อง จึงได้มีคำสั่งอนุญาตให้ยกเลิกนัดหมายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เหลือเพียงนัดพร้อมถามคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน

วันนี้ จำเลยทั้ง 7 คน ได้แถลงต่อศาลยืนยันให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยมีประเด็นต่อสู้คดี อาทิ เจตนาและลักษณะของกิจกรรมไม่เข้าข่ายเป็นการ “ชุมนุมสาธารณะ” และจำเลยที่ถูกฟ้องร้องหลายรายเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น ไม่ใช่ผู้จัดแต่อย่างใด เป็นต้น

จากนั้นศาลได้สอบถามถึงพยานที่คู่ความทั้งสองฝ่ายจะนำมาเบิกความ อัยการโจทก์ระบุว่ามีพยานบุคคลจำนวน 8 ปาก เป็นพยานผู้พบเห็นการกระทำความผิด, เจ้าหน้าที่ในองค์กรส่วนท้องถิ่นซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบถามเกี่ยวกับการชุมนุม และพยานเอกสารจำนวนหนึ่ง ขณะที่ฝ่ายจำเลยแถลงว่ามีพยานบุคคลจำนวน 9 ปาก เป็นตัวจำเลยทั้ง 7 คน และพยานนักวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ

ศาลแขวงเชียงรายจึงได้กำหนดวันนัดหมายสืบพยาน ฝ่ายละ 1 นัดครึ่ง รวมจำนวน 3 นัด ในวันที่ 26-28 ส.ค. 63 เวลา 9.00 น.

 

คดี “ปิดสวิตซ์ ส.ว.” นี้ นับตั้งแต่พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 7 คน และส่งสำนวนคดีให้กับอัยการเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 62 พนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงรายได้นัดหมายให้ผู้ต้องหาต้องเดินทางเข้ารายงานตัวเดือนละครั้ง ทำให้ผู้ต้องหาที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายมีภาระในการไปรายงานตัวในแต่ละเดือน จนถึงการสั่งฟ้องคดีรวมเป็นจำนวน 10 ครั้ง ก่อนที่อัยการจะส่งฟ้องจำเลยทั้ง 7 คนต่อศาล แม้ยังอยู่ในช่วงที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด เนื่องจากคดีใกล้จะหมดอายุความ

สำหรับกิจกรรมปิดสวิตช์ ส.ว. เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 62 ในช่วงก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยรัฐสภา นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ และนายธนวัฒน์ วงค์ไชย สองนักกิจกรรม ได้เดินทางไปตั้งโต๊ะเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเขียนข้อความในจดหมายส่งถึงสมาชิกวุฒิสภา 250 คน ที่ทั้งหมดถูกแต่งตั้งโดย คสช. เรียกร้องให้ไม่ร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เคารพต่อเจตจำนงของประชาชน ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวหาว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการชุมนุมสาธารณะ และไม่ได้มีการแจ้งการชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ ทั้งยังมีการดำเนินคดีต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากจังหวัดเชียงรายอีก 5 คน ด้วย ทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมสาธารณะดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้ตกเป็นจำเลย 7 คน ในคดีนี้ ได้แก่ นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ “จ่านิว” นักกิจกรรม, นายธนวัฒน์ วงค์ไชย หรือ “บอล” นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายวิทยา ตันติภูวนารถ, นายสราวุทธิ์ กุลมธุรพจน์, นายสมสิน สอนดา, นางสาวมะยูรี ธรรมใจ และนางสาวจิตต์ศจีฐ์ นามวงค์

ทั้งนี้  พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 10 เรื่องการแจ้งการชุมนุมสาธารณะก่อน 24 ชั่วโมง มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และเป็นข้อกล่าวหาที่ประสงค์จะลงโทษปรับแต่เพียง “ผู้จัดการชุมนุม” เท่านั้น ไม่รวมไปถึงผู้เข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะด้วย

X