ศูนย์ทนายความฯ ยื่นหนังสือขอย้ายนักโทษทางการเมืองกลับแดน 1

ศูนย์ทนายความฯ ยื่นหนังสือขอย้ายนักโทษทางการเมืองกลับแดน 1

วันที่ 30 ต.ค. 2557 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเดินทางไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอให้ย้ายผู้ต้องขังคดีอาญาที่เกี่ยวจากเหตุทางการเมืองที่อยู่ตามแดนต่างๆในเรือนจำดังกล่าวให้ย้ายมาร่วมกันที่แดน 1 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยทางเรือนจำฯได้รับหนังสือดังกล่าวไว้แล้ว และจะรับไว้พิจารณาต่อไป

Move1

โดยมีเนื้อความในหนังสือดังต่อไปนี้

Move 2Move 3

X