นศ.มมส.เรียกร้อง”ไม่เลื่อนเลือกตั้ง”ชี้หากเลื่อนเป็นบ่อนทำลายประเทศ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. กลุ่มนักกิจกรรม มมส และประชาชนผู้รักประชาธิปไตย จัดกิจกรรมคัดค้านการเลื่อนเลือกตั้ง ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) โดยกิจกรรมมีการร้องเพลง เดินรณรงค์ไม่เลื่อนเลือกตั้งภายในบริเวณมหาวิทยาลัย พร้อมกับคัดค้านการเลื่อนเลือกตั้งและจุดเทียนกลางแสงแดดเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับประเทศที่กำลังมืดมนภายใต้ยุคเผด็จการอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ยังมีการอ่านกวี โดยมีเนื้อหาว่า

“ประชาธิปไตย ในกรง กำหนดแบ่ง

กั้นกำแพง ขอบเขต สังเวชเหลือ

วินิจฉัย ไร้กฎเกณฑ์ เน้นคลุมเคลือ

ตัดสินเพื่อ เอาใจใคร ขยายที

ประชาธิปไตย ในกรง กำหนดไว้

บอกเป็นนัย ประชาชน ต้องเลือกสี

คนรากหญ้า ไร้ที่ยืน ไร้เวที

แม้จะมี เสียงข้างมาก อย่าเสียงดัง

ประชาปไตย ในกรง ช่างแปรแปลก

เขาแบ่งแยก เพื่อปกครอง ต้องสมหวัง

สร้างสังคม โกรธแค้น ความชิงชัง

อำนาจยัง อยู่ในมือ อย่ายื้อไป

””””””””””

ประชาธิปไตย ในกรง น่าสงสาร

มาตรฐาน ตัดสินดี อยู่ที่ไหน

เสียงข้างมาก เขาบอก อันตราย

เป็นภัยร้าย คอยคุกคาม ความมั่นคง

และก่อนเลิกกิจกรรมได้มีการอ่านแถลงการณ์ เพื่อแสดงจุดยืนในการสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีเนื้อหาว่ามีความกังวลต่อท่าทีดังกล่าวของรัฐบาลซึ่งมีแนวโน้มที่จะเลื่อนการเลือกตั้งจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ออกไปซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ของรัฐบาล คสช. การกระทำเช่นนี้ทำให้เกิดความสั่นคลอนในความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและประเทศไทย  ทำลายความเชื่อมั่นในทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการลงทุนของประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศและประชาชนในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นนับเป็นการไม่ให้เกียรติประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้พวกเรากลุ่มนักกิจกรรม มมส. และประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล คสช. ดำรงไว้ซึ่งสัตย์วาจาที่เคยได้ให้สัญญากับประชาชนและประชาคมนานาชาติเอาไว้โดยการคืนอำนาจที่พวกท่านได้ยึดไปกลับคืนสู่ประชาชนผ่านการเลือกตั้งตามแผนเดิมที่เคยได้เปิดเผยและให้คำมั่นสัญญาต่อสื่อมวลชน ประชาชนในประเทศ และนานาประเทศ โดยการจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

อย่างไรก็ตามจากการสอบถามการัณ ดิษเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทราบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมไม่ได้มีการขออนุญาตการจัดกิจกรรมจากทางมหาวิทยาลัย เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเหมือนกับ ที่ ม.ขอนแก่น ไม่อนุญาตให้นักศึกษาใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม “ขอนแก่นอยากเลือกตั้ง” นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน ใช้เวลาจัดกิจกรรม 30 นาที และขณะจัดกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบประมาณ 4-5 คน มาคอยยืนถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาจนเสร็จสิ้นกิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่ได้เดินไปสอบถามคนที่อยู่รอบๆ การจัดกิจกรรมว่า ได้มาร่วมชุมนุมหรือไม่ และอยู่คณะเดียวกันหรือเปล่า แต่ไม่ได้มาถามคนจัดกิจกรรมหรือพูดคุยโดยตรงแต่อย่างใด

X