ศาลทหารยุติคดีปัดฝุ่นประชาธิปไตย เหตุความผิดฐานชุมนุมทางการเมืองถูกยกเลิก

17 ม.ค. 2562 ศาลทหารกรุงเทพสั่งจำหน่ายคดีที่ 6 นักศึกษา นักกิจกรรม ถูกฟ้องฐานร่วมกันชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จากการจัดกิจกรรมปัดฝุ่นประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เนื่องจาก คสช. มีคำสั่งให้การชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปไม่เป็นความผิดอีกต่อไป

ประมาณ 09.45 น. ตุลาการศาลทหารกรุงเทพออกนั่งพิจารณาคดีที่นายคุณภัทร คะชะนา, นายอุทัย ช่วยตั้ว, นายเกษมชาติ ฉัตรนิรัตศัย, นายกานต์ สถิตศิวกุล, นางสาวสุทธิดา วัฒนสิงห์, และนางสาวอรัญญิกา จังหวะ ถูกฟ้องฐานชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 จากการร่วมกันทำความสะอาดอนุสาวรีย์ปราบกบฏ หรืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ในกิจกรรม “24 มิถุนาปัดฝุ่นประชาธิปไตย ณ อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ” และร่วมกันแจกจ่ายเอกสารก้าวข้าม ฉบับพฤษภาคม 2559

ศาลทหารกรุงเทพมีคำสั่งจำหน่ายคดี ซึ่งมีผลให้คดีนี้ยุติลง เนื่องจากคดีนี้อัยการทหารฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยทั้งหกในข้อหาร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ไดๆ ที่มีจํานวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อ 12 ของคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วด้วยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2561 จึงเป็นกรณีกฎหมายใหม่ที่ออกมาภายหลัง บัญญัติให้การกระทําตามฟ้องไม่เป็นความผิดอีกต่อไป ดังนั้น จําเลยทั้งหกคนจึงพ้นจากการเป็นผู้กระทําผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง ซึ่งระบุว่า ถ้าหากมีกฎหมายบัญญัติขึ้นในภายหลังให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป ก็ให้ผู้กระทำความผิดนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด หรือหากถ้าขณะนั้นมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษเเล้ว ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิด หรือหากได้รับโทษอยู่ ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง และยังเป็นกรณีที่กฎหมายที่ออกใช้ในภายหลังการกระทําผิดยกเลิกความผิดที่โจทก์ฟ้อง เป็นผลให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 (5) ประกอบ พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 45

คดีนี้นับเป็นคดีที่ 3 ต่อจากคดีเวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร และคดี นปช. เปิดศูนย์ปราบโกงประชามติกรุงเทพมหานคร ที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องหรือจำหน่ายคดี หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ.2557 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2561 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2561 ให้ยกเลิกความผิดฐานชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12

นอกจากนี้ ยังมีคดีที่นายรังสิมันต์ โรม ถูกฟ้องข้อหาเดียวกันจากการชุมนุมรำลึก 1 ปี รัฐประหารของ คสช. ที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศาลทหารกรุงเทพก็มีคำสั่งงดถามคำให้การและนัดฟังคำสั่งเกี่ยวกับคดีในวันที่ 5 มี.ค. 2562 เช่นกัน

X