อัยการทหารฟ้องคดีปัดฝุ่นประชาธิปไตย รอปล่อยตัวจำเลยที่เรือนจำ

6 พ.ย. 2561 อัยการทหารฟ้อง 6 นักศึกษา นักกิจกรรม คดีปัดฝุ่นประชาธิปไตย ฐานฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 อนุญาตประกันโดยตั้งเงื่อนไขห้ามเข้าร่วมชุมนุมและห้ามยุยงปลุกปั่นบุคคลอื่นให้ร่วมชุมนุมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งทั้ง 6 คนต้องถูกปล่อยตัวที่เรือนจำ

อัยการทหารกรุงเทพมีคำสั่งฟ้อง น.ส.อรัญญิกา จังหวะ, นายเกษมชาติ ฉัตรนิรัติศัย, น.ส.สุทธิดา วัฒนสิงห์, นายกานต์ สถิตศิวกุล, นายอุทัย ช่วยตั้ว, และนายคุณภัทร คะชะนา ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 ที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

คำฟ้องระบุว่า เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2559 จำเลยทั้งหกคนกับ น.ส.ชนกนันท์ รวมทรัพย์ ที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ได้ร่วมกันชุมนุมทางการเมืองบริเวณหน้าประตูทางเข้าเจดีย์วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน เพื่อร่วมกิจกรรม “24 มิถุนาปัดฝุ่นประชาธิปไตย ณ อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ” อันเป็นกิจกรรมทางการเมือง และร่วมกันแจกจ่ายเอกสารก้าวข้าม ฉบับพฤษภาคม 2559 ซึ่งปรากฏเนื้อหาทางการเมือง ซึ่งเป็นการมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558

หลังมีคำสั่งฟ้อง จำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลทหารกรุงเทพ ศาลมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้หลักทรัพย์ประกัน 10,000 บาท ทั้งกำหนดเงื่อนไขห้ามชุมนุมทางการเมือง และยุยงปลุกปั่นบุคคลอื่นใดเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง ไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีอื่นใดทั้งทางตรงและทางอ้อม

แม้ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว แต่ระหว่างรอคำสั่ง จำเลยทั้งหกคนต้องถูกควบคุมตัวที่เรือนจำ โดยเพศชายจะถูกควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ส่วนเพศหญิงจะถูกควบคุมตัวที่ทัณฑสถานหญิงกลาง

ที่ผ่านมาเคยเกิดกรณีละเมิดจากการตรวจภายในจำเลยในคดีการเมืองระหว่างรอการปล่อยชั่วคราวจากศาลทหาร เช่น กรณีนัชชชา กองอุดม หญิงข้ามเพศ ที่ถูกขังในเรือนจำชายจากคดีชุมนุมหน้าหอศิลปฯ กทม. และเรือนจำหญิงในกรณีของจิตรา คชเดช คดีฝ่าฝืนไม่รายงานตัวตามคำสั่ง คสช. , กรกนก คำตา คดีส่องโกงราชภักดิ์, และธีรวรรณ เจริญสุข คดีขันแดง

X