ศาลสั่งตัดพยานพิสูจน์ทุจริตราชภักดิ์ คดีธเนตร ถูกฟ้อง ม.116

ศาลสั่งตัดพยานพิสูจน์ทุจริตราชภักดิ์ คดีธเนตร ถูกฟ้อง ม.116

นายธเนตร อนันตวงษ์ ที่กองบังคับการกองปราบปราม เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 58 ที่มา: Banrasdr Photo

ศาลทหาร กรุงเทพฯ สั่งตัดพยานบุคคลและเอกสารเกี่ยวกับคดีราชภักดิ์ ทนายจำเลยเห็นว่าดุลยพินิจอาจทำให้จำเลยไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงขอให้เปลี่ยนองค์คณะพิพากษาใหม่ ศาลพิจารณาแล้วจึงเลื่อนตรวจพยานหลักฐานใหม่อีกครั้ง โดยไม่มีกำหนด

วันนี้ (16 พ.ค. 61) เวลา 9.15 ตุลาการศาลทหาร นัดตรวจพยานหลักฐานคดีที่นายธเนตร อนันตวงษ์ เป็นจำเลย จากกรณีอัยการศาลทหารกรุงเทพ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยในคดี โพสต์สเตตัสเฟซบุ๊กส่วนตัวทั้งข้อความและรูปภาพเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตอุทยานราชภักดิ์ จำนวน 5 ครั้ง

ก่อนเริ่มการพิจารณาคดี ศาลได้แจ้งให้ทนายจำเลยทราบว่า ศาลมีคำสั่งไม่รับพยานจำเลยที่เป็นพยานบุคคลลำดับที่ 4 พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ประธานจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ และลำดับที่ 5 พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา อดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และศาลไม่รับพยานเอกสารลำดับที่ 17 ผลชันสูตรศพของสุริยัน สุจริตพลวงษ์และพ.ต.ต.ปรากรม วารุณประภา และลำดับที่19 ถึงลำดับที่ 25 ซึ่งเกี่ยวกับผลการตรวจสอบทางการเงินและการทุจริตของโครงการอุทยานราชภักดิ์ โดยให้เหตุผลว่าพยานบุคคลและพยานเอกสารดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นในคดี หากทนายจำเลยไม่เห็นด้วยกับคำสั่งศาลให้ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

ขณะที่อัยการศาลทหาร ฝ่ายโจทก์แถลงว่าพร้อมนำพยานหลักฐานตามที่ยื่นบัญชีระบุพยานไว้ต่อศาลให้อีกฝ่ายหนึ่งตรวจ ในส่วนของทนายจำเลยแถลงว่า ตามที่ทนายจำเลยยื่นบัญชีระบุพยานฉบับลงวันที่ 4 พ.ค.61 และศาลมีคำสั่งไม่รับพยานบุคคล ลำดับที่ 4 ที่ 5 กับไม่รับพยานเอกสารลำดับที่ 17 และ ลำดับที่ 19 ถึงลำดับที่ 25 โดยให้เหตุผลไว้แล้วนั้น ทนายจำเลยเห็นว่าการใช้ดุลยพินิจของศาลไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่จำเลย เนื่องจากพยานบุคคลและพยานเอกสารดังกล่าว จะเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่าการกระทำของจำเลยเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต หากดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้เปลี่ยนองค์คณะพิจารณาคดีนี้ โดยจะยื่นคำร้องคัดค้านองค์คณะเป็นลายลักษณ์อักษร และขอให้เลื่อนการตรวจพยานหลักฐานออกไปก่อน โดยไม่ประสงค์ที่จะยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งศาลเป็นลายลักษณ์อักษร

ศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และให้จำเลยได้มีโอกาสต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับทนายจำเลยไม่ประสงค์จะยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งศาล จึงให้เลื่อนตรวจพยานหลักฐานในคดีนี้ออกไปก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งองค์คณะใหม่

ทั้งนี้ธเนตรเคยถูกพิพากษาจำคุกในคดีนั่งรถไฟไปอุทยานราชภักดิ์แล้วในข้อหาผ่าฝื่นคำสั่งประกาศหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12 และเข้าถูกคุมขังในเรือนจำจนครบกำหนดโทษแล้ว การที่เขายังคุมขังอยู่ในขณะนี้เป็นการขังระหว่างการพิจารณาคดีในคดีที่มีการพิจารณาในวันนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 ขัง “ตูน” ธเนตร คดีม.116 จากโพสต์ FB ต่อ หลังศาลพิพากษาคุก 6+2 เดือน ในคดีรถไฟไปราชภักดิ์ฯ

 

 

X