ชวนส่งภาพถ่ายในหัวข้อ 4 years of lifes, 4 years of rights

ชวนส่งภาพถ่ายในหัวข้อ 4 years of lifes, 4 years of rights

เนื่องในวาระ คสช. อยู่มาครบสี่ปีพอดี ไอลอว์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และ Realframe ชวนช่างภาพมืออาชีพ ช่างภาพสมัครเล่น และทุกคนที่กดถ่ายภาพเป็น

ส่งภาพถ่ายในหัวข้อ 4 years of lifes, 4 years of rights

เข้าร่วมเก็บเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ และจัดแสดง ในงาน ‘D-Move ก้าวที่ดีเลือกทางที่เดิน’

กติกาการส่งภาพถ่าย

1. หาภาพถ่ายขนาดไม่ต่ำกว่า 3648 x 2736 pixels (หรือความละเอียด 10 ล้านพิกเซลขึ้นไป)
2. ส่งภาพถ่าย มาที่ [email protected] หรืออัพโหลดลง Google Drive >>> คลิก พร้อมคำอธิบายภาพ 3-4 บรรทัด แนะนำตัวผู้ส่งและช่องทางติดต่อกลับ ภายในวันที่ 16 พ.ค. 2561
3. ผู้ส่งต้องเป็นผู้ถ่ายภาพเอง หรือเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในภาพนั้น โดยภาพที่ส่งจะเคยถูกใช้ที่อื่นมาแล้วหรือไม่ก็ได้
4. ผู้ส่งยินยอมให้ภาพถูกจัดแสดงในงาน ‘D-Move ก้าวที่ดีเลือกทางที่เดิน’ วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ที่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
5. ผู้ส่งหนึ่งคนจะส่งเข้าร่วมกี่ภาพก็ได้

งาน ‘D-Move ก้าวที่ดีเลือกทางที่เดิน’ 

จะจัดขึ้นที่ห้องริมน้ำ และบริเวณสวนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ โดยในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งเวทีเสวนาวิชาการ กิจกรรมออกบู๊ทสร้างช่องทางการมีส่วนร่วม เกมความรู้ นิทรรศการ ฯลฯ เพื่อถอดบทเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 4 ปี ของ คสช. และมองไปข้างหน้าเพื่อหาเส้นทางเดินที่ดีกว่าสำหรับการเมืองการปกครองของไทย

นิทรรศการภาพถ่าย

จะเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการภายในงานที่มุ่งหวังจะถ่ายทอดเรื่องราวจากมุมมองของประชาชนธรรมดาที่ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ ภายใต้บรรยากาศการเมืองที่ไม่ปกติ แต่ก็ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สภาวะเช่นนี้ เพราะเราเชื่อว่า ภาพหนึ่งภาพอาจแทนคำพูดได้มากมาย และสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้หลากหลายมุม เราจึงอยากใช้ภาพถ่ายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา

กิจกรรมร่วมส่งภาพถ่าย

หากนิทรรศการจัดแสดงภาพถ่ายของช่างภาพ 1-2 คน แม้ว่าภาพเหล่านั้นจะสวยงามเพียงใด ก็อาจเล่าเรื่องได้อย่างจำกัด ผ่านสายตาคน 1-2 คนเท่านั้น ดังนั้น เราจึงอยากเชิญชวนทุกคนที่มีภาพถ่ายที่สามารถถ่ายทอดมุมมองบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตสี่ปีภายใต้ คสช. ให้ส่งภาพถ่ายของท่านเข้ามาจัดแสดงร่วมกัน โดยกิจกรรมครั้งนี้ไม่มีค่าตอบแทนภาพถ่ายให้กับช่างภาพ แค่เพียงอยากชวนทุกคนที่มีเรื่องราวมาช่วยกันบันทึก และส่งต่อในกิจกรรมด้วยกัน

X