เลื่อนอีกครั้ง อัยการแขวงยังไม่มีคำสั่งในคดี “เวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร”

30 มี.ค. 61 เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ ทาง 5 ผู้ต้องหาในคดีติดป้าย “เวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ทหารกล่าวหาว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 เรื่องการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ได้เดินทางเข้ารายงานตัวต่ออัยการตามนัดหมาย เพื่อฟังคำสั่งในคดีจากอัยการ แต่ทางอัยการยังให้เลื่อนการฟังคำสั่งในคดีออกไปอีกครั้ง โดยนัดหมายให้ผู้ต้องหาเข้ารายงานตัวใหม่ในวันที่ 30 เม.ย. 61 เวลา 13.00 น.

 

จากที่ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ทางอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ ได้นัดหมายผู้ต้องหาทั้ง 5 คนเข้ารายงานตัวที่สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่  และมีการแจ้งว่าอัยการภาค 5 ได้มีคำสั่งให้ฟ้องคดีผู้ต้องหาทั้ง 5 ต่อศาล ด้านผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ได้ยื่นหนังสือขอความธรรมต่ออัยการสูงสุดผ่านทางอัยการภาค 5 เพื่อขอให้สั่งไม่ฟ้องคดี เนื่องจากไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อยู่เป็นอำนาจของอัยการ ตามพ.ร.บ.พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 21 วรรคสอง ทางอัยการแขวงจึงได้นัดหมายผู้ต้องหาเพื่อฟังคำสั่งคดี อีกครั้งในวันนี้

เมื่อผู้ต้องหาเข้ารายงานตัวต่ออัยการแขวงวันนี้ ก็พบว่าทางอัยการแขวงได้เลื่อนการฟังคำสั่งอีกครั้ง โดยเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 30 เม.ย. 61 เวลา 13.00 น.

ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ในคดีนี้ได้แก่ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคศึกษาด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นางภัควดี วีระภาสพงษ์ นักแปลและนักเขียนอิสระ, นายนลธวัช มะชัย นักศึกษาปริญญาตรีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายชัยพงษ์ สำเนียง นักศึกษาปริญญาเอกคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายธีรมล บัวงาม นักศึกษาปริญญาโทคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักข่าวประชาธรรม

X