8 ผู้ต้องหา We Walk เดินหน้ายื่นหนังสือขอให้อัยการสูงสุดไม่ฟ้องคดี ด้านพนักงานอัยการนัดฟังคำสั่ง 1 พ.ค.

29 มี.ค. 2561 เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี  8 ผู้ต้องหาจากเครือข่าย People Go Network ซึ่งร่วมกันจัดกิจกรรม “We Walk เดินมิตรภาพ” และต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ทหารกล่าวหาว่ากระทำความผิดโดยการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12 เรื่องการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ได้เดินทางเข้าพบพนักงานอัยการตามนัดหมาย ด้านพนักงานอัยการแจ้งว่า พนักงานสอบสวนได้สอบพยานบุคคลเพิ่มเติม 6 ปากตามที่ผู้ต้องหาร้องขอมาในหนังสือร้องขอความเป็นธรรรมเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ พนักงานสอบสวนส่งสำนวนและมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้องคดีมาที่พนักงานอัยการ  พนักงานอัยการจึงนัดผู้ต้องหาทั้ง 8 คนมาฟังคำสั่งอีกครั้งในวันที่ 1 พ.ค.2561 เวลา 10.30 น.

ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด ณ สำนักงานอัยการสูงสุด โดยระบุว่า การกระทำของผู้ต้องหาทั้ง 8 คน เป็นการใช้เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ได้รับรองไว้ และขอให้อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี โดยใช้อำนาจตามมาตรา 21 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 และระเบียบวว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศ พ.ศ.2554

คดีนี้มี พ.ท.ภูษิต คล้ายหิรัญ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 เป็นผู้แจ้งความดำเนินคดี และมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปเมื่อวันที่ 31 ม.ค.61 โดยผู้ต้องหาทั้ง 8 คน ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ก่อนจะได้ทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานสอบสวน ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 61 พนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 8 คน พร้อมสำนวนการสอบสวน โดยมีความเห็นให้สั่งฟ้องคดีส่งให้อัยการจังหวัดธัญบุรี ด้านผู้ต้องหาจึงได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการจังหวัดธัญบุรี ขอให้มีการสอบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติมจำนวน 6 ปากเพื่อสนับสนุนประเด็นข้อต่อสู้คดีต่างๆ ได้แก่ ปริญญา เทวนฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จันทจิรา เอี่ยมมยุรา อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เกษียร เตชะพีระ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คมสันติ์ จันทร์อ่อน ที่ปรึกษาเครือข่ายสลัม 4 ภาค, ยุพดี สิริสินสุข กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเดชรัตน์ สุขกำเนิด อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อ่านรายงานข่าวก่อนหน้านี้ http://bit.ly/2GYIG8D )

ผู้ต้องหาในคดีนี้ทั้ง 8 ราย ได้แก่ 1. เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา 2. อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. นิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 4. สมชาย กระจ่างแสง มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 5. แสงศิริ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ 6. นุชนารถ แท่นทอง เครือข่ายสลัม 4 ภาค 7. อุบล อยู่หว้า ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรทางเลือก และ 8. จำนงค์ หนูพันธ์ เครือข่ายสลัม 4 ภาค

 

ดูสรุปข้อกล่าวหาในคดีนี้ได้ที่ https://tlhr2014.com/?p=6170

ดูรายงานกรณีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคุ้มครองชั่วคราว มิให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นขัดขวางกิจกรรม #WeWalkเดินมิตรภาพ https://tlhr2014.com/?p=6377

X