คดี “ทวงคืนหอศิลป์ มช.” อัยการขอเลื่อน – มช. มอบฯ อัศวิณีย์ หวานจริง เข้าเป็นโจกท์ร่วม เรียกค่าสินไหมฯ หลักแสน 

18 มี.ค. 2567 ศาลจังหวัดเชียงใหม่นัดพร้อมและตรวจพยานหลักฐาน ในคดีของทัศนัย เศรษฐเสรี, ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ สองอาจารย์ภาควิชา Media Art and Design คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยศสุนนทร รัตตประดิษฐ์ บัณฑิตจากสาขาวิชาเดียวกัน ในเหตุที่ถูกกล่าวหาข้อหาว่าได้ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ และบุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ ฯ จากกรณีที่อาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชาดังกล่าวได้ร่วมกันตัดโซ่คล้องประตูและเข้าไปในพื้นที่ของหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดแสดงงานศิลปะประจำปี ตามรายวิชาเรียน เมื่อ 16 ต.ค. 2564 

สำหรับคดีนี้พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2567 โดยศาลได้กำหนดวันนัดคุ้มครองสิทธิ์วันที่ 5 มี.ค. 2567 และนัดพร้อมวันที่ 18 มี.ค. 2567 หลังจากนั้นจำเลยทั้งสามยื่นคำร้องขอยกเลิกนัดคุ้มครองสิทธิ์เนื่องจากประสงค์จะต่อสู้คดีซึ่งศาลอนุญาต วันนี้จึงเป็นนัดแรกที่จำเลยมาศาลในวันนัดพิจารณา

เวลา 9.00 น. จำเลยทั้งสาม พร้อมกับทีมทนายความ เดินทางถึงห้องพิจารณาที่ 16 ปรากฏว่าพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนคดีนี้ไม่ได้มาศาล แต่ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีออกไปเนื่องจากติดนัดประชุมอบรม และมีทนายความของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางอัศวิณีย์ หวานจริง อดีตคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ ผู้รับมอบอำนาจฯ เข้ามายื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม และยื่นคำร้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 44/1 

10.00 น. ศาลออกนั่งพิจารณา มีคำสั่งรับคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอัศวิณีย์ หวานจริง ได้แต่งตั้งทนายความยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 44/1 เรียกค่าสินไหมทดแทน 15 รายการ รวมเป็นเงิน 148,874 บาท ศาลสั่งให้จำเลยทั้งสามทำคำให้การในคดีส่วนแพ่งมายื่นภายในนัดหน้า

ต่อมาศาลพิจารณาคำร้องขอเลื่อนนัดของพนักงานอัยการโจทก์ และสั่งอนุญาตให้เลื่อนนัดได้ เนื่องจากติดประชุม ทนายความจำเลยจึงแถลงขอให้ศาลกำชับโจทก์ให้นำพยานหลักฐานมาตรวจในนัดครั้งต่อไปด้วย เนื่องจากฝ่ายจำเลยเสียหายหากโจทก์เลื่อนนัด มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการมาศาล อีกทั้ง ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ ยังต้องยกเลิกงานนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติที่ต่างประเทศเพื่อมาในนัดนี้ ศาลจึงสั่งกำชับอัยการโจทก์ตามที่ทนายความแถลงไว้

ศาลเลื่อนไปกำหนดวันนัดพร้อม ตรวจพยานหลักฐานอีกครั้ง ในวันที่ 30 เม.ย 2567 เวลา 9.00 น.

.

X