แถลงการณ์ประณามเหตุระเบิดและเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีตามหลักการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม

แถลงการณ์ประณามเหตุระเบิดและเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีตามหลักการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม

X