แถลงการณ์เรียกร้องให้มีการสอบสวนการทรมานผู้ต้องหาคดีระเบิดศาลอาญาและยุติการใช้อานาจตามกฎอัยการศึก

แถลงการณ์เรียกร้องให้มีการสอบสวนการทรมานผู้ต้องหาคดีระเบิดศาลอาญาและยุติการใช้อานาจตามกฎอัยการศึก

X