ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่สังเกตการณ์การชุมนุม ของนางสาวนีรนุช เนียมทรัพย์

ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่สังเกตการณ์การชุมนุม ของนางสาวนีรนุช เนียมทรัพย์

X