แถลงการณ์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เรียกร้องให้ปล่อยตัวนายเอกชัย หงส์กังวานจากการควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

แถลงการณ์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เรียกร้องให้ปล่อยตัวนายเอกชัย หงส์กังวานจากการควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

X