เปิดรายงาน กสม. ตรวจสอบละเมิดสิทธิหลังรัฐประหารชี้ให้ ครม. ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพื่อปฏิรูปประเทศ

เปิดรายงาน กสม. ตรวจสอบละเมิดสิทธิหลังรัฐประหารชี้ให้ ครม. ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพื่อปฏิรูปประเทศ

X