สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และแผนแนวทางดูแลการชุมนุมสาธารณะ

สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และแผนแนวทางดูแลการชุมนุมสาธารณะ

X