สู้คดีกว่า 3 ปี ศาลพิพากษายกฟ้อง 7 จำเลย คดี “ตั้งโต๊ะปิดสวิตซ์ ส.ว.” ชี้ ผกก. ทราบเรื่องจัดชุมนุมก่อนแล้ว แม้ไม่มีผู้แจ้ง ก็ครบองค์ประกอบ พ.ร.บ.ชุมนุมฯ

วันที่ 4 ก.ค. 2565 ศาลแขวงเชียงรายนัดอ่านคำพิพากษาในคดีของนักกิจกรรมและประชาชนรวม 7 คน ที่ถูกฟ้องในข้อหาไม่แจ้งการชุมนุมสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 จากกรณีการจัดและร่วมกิจกรรมตั้งโต๊ะเขียนจดหมายเรียกร้อง “ปิดสวิตซ์ ส.ว. ไม่โหวตนายกฯ” ที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562

แม้จะเป็นคดีที่มีอัตราโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท แต่คดีนี้ก็ใช้เวลายืดเยื้อมากว่า 3 ปี 1 เดือนเศษ แล้ว สำหรับประเด็นการต่อสู้ของฝ่ายจำเลย ได้แก่ การยืนยันว่ากิจกรรมดังกล่าวที่มีเป็นการตั้งโต๊ะเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมลงชื่อเรียกร้องต่อ ส.ว. ซึ่งมีที่มาไม่ชอบธรรม ไม่เข้าข่ายการชุมนุมสาธารณะที่ต้องมีการแจ้งการชุมนุม และผู้ถูกกล่าวหาหลายคนยังไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นเพียงผู้ไปร่วมกิจกรรม แต่กลับถูกกล่าวหาเป็นผู้จัดกิจกรรมไปด้วย โดยที่ตำรวจก็ไม่ได้มีพยานหลักฐานชัดเจนที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้ประสงค์จะจัดกิจกรรมตามกฎหมาย

นอกจากนั้น ทางตำรวจก็ได้จัดกำลังเข้ามาดูแลความเรียบร้อยของกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก และกิจกรรมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่มีเหตุวุ่นวายและปัญหาการจราจร ทำให้ถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการแจ้งการชุมนุมสาธารณะแล้ว

ย้อนอ่าน >> บันทึกการต่อสู้คดี “ตั้งโต๊ะปิดสวิตซ์ ส.ว.” ยาวเกือบ 3 ปี ก่อนศาลแขวงเชียงรายนัดพิพากษา

ศาลแขวงเชียงรายได้อ่านคำพิพากษาต่อหน้าจำเลยทั้ง 7 คน ที่เดินทางมาฟังคำพิพากษา มีเนื้อหาโดยสรุปว่า พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์ รับฟังได้ว่าจำเลยทั้ง 7 เข้าร่วมการชุมนุมกิจกรรมปิดสวิตซ์ ส.ว.จริง และตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 กิจกรรมดังกล่าวก็เข่าข่ายเป็นการชุมนุมสาธารณะ เนื่องจากมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม มีการแสดงความคิดเห็น การถ่ายภาพชู 3 นิ้วร่วมกัน เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมือง แม้ผู้ร่วมชุมนุมจะไม่มากนัก และไม่มีเหตุความวุ่นวาย ถือว่าเข้าข่ายเป็นการชุมนุมสาธารณะ

พิเคราะห์ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 เรื่องการแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนการชุมนุม มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการชุมนุมและคุ้มครองประชาชนที่ใช้สถานที่สาธารณะอื่นๆ เจ้าพนักงานมีหน้าที่สำคัญ ได้แก่ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้สถานที่สาธารณะ และดูแลผู้ชุมนุมอำนวยความสะดวกให้ใช้สิทธิได้ตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งจัดการจราจรให้ผู้สัญจรไปมา เพื่อไม่ให้การชุมนุมกระทบต่อประชาชนคนอื่นๆ

อีกทั้งในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ไม่ใช่การขออนุญาต แต่มีลักษณะเป็นการแจ้งเพื่อให้ทราบ

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายทราบจากผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะมีการชุมนุมตามฟ้องดังกล่าว และ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ การแจ้งการชุมนุมก็เพื่อให้เจ้าพนักงานทราบก่อนการชุมนุม เพื่อให้ดูแลความสงบเรียบร้อย อำนวยความสะดวก เมื่อ ผกก.สภ.เมืองเชียงราย ทราบก่อนแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และกิจกรรมก็เป็นไปโดยสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย จึงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ แล้ว

ส่วนในเรื่องจำเลยทั้ง 7 จะเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะหรือไม่ ไม่จำต้องพิเคราะห์ เพราะไม่ทำให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง 7

.

.

สำหรับจำเลยทั้ง 7 คน ในคดีนี้ ได้แก่ สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ “จ่านิว” นักกิจกรรม, ธนวัฒน์ วงค์ไชย หรือ “บอล” นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยา ตันติภูวนารถ, สราวุทธิ์ กุลมธุรพจน์, สมสิน สอนดา, มะยูรี ธรรมใจ และจิตต์ศจีฐ์ นามวงค์

กิจกรรมปิดสวิตช์ ส.ว. เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562 ในช่วงก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยรัฐสภา สิรวิชญ์และธนวัฒน์ สองนักกิจกรรม ได้เดินทางไปตั้งโต๊ะเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเขียนข้อความในจดหมายส่งถึงสมาชิกวุฒิสภา 250 คน ที่ทั้งหมดถูกแต่งตั้งโดย คสช. เรียกร้องให้ไม่ร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เคารพต่อเจตจำนงของประชาชน ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวหาว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการชุมนุมสาธารณะ และไม่ได้มีการแจ้งการชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ ทั้งยังมีการดำเนินคดีต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากจังหวัดเชียงรายอีก 5 คน ด้วย ทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมสาธารณะดังกล่าวแต่อย่างใด

คดีนี้ นับตั้งแต่พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 7 คน และส่งสำนวนคดีให้กับอัยการเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2562 พนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงรายได้นัดหมายให้ผู้ต้องหาต้องเดินทางเข้ารายงานตัวเดือนละครั้ง ทำให้ผู้ต้องหาที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายมีภาระในการไปรายงานตัวในแต่ละเดือน จนถึงการสั่งฟ้องคดีรวมจำนวน 10 ครั้ง ก่อนที่อัยการจะส่งฟ้องจำเลยทั้ง 7 คนต่อศาล เนื่องจากคดีใกล้จะหมดอายุความ

.

X