ศาลขอนแก่นรอการกำหนดโทษ 2 ปี 3 จำเลยคดีวางเพลิงรูป อีกรายขอเวลา 3 เดือน ชำระค่าเสียหายให้ครบ 

27 เม.ย. 2565 ศาลจังหวัดขอนแก่นนัดฟังคำพิพากษาคดีวางเพลิงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ริมบายพาสขอนแก่น เมื่อ 10-11 มี.ค. 2564, หน้า รพ.ศรีนครินทร์ เมื่อ 13 ก.ย. 2564 และหน้าวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เมื่อ 18 ก.ย. 2564 รวม 3 คดี

.

คดีแรกมี “บอส” อิศเรษฐ์ เจริญคง นักกิจกรรมและพ่อค้าขายดอกไม้วัย 23 ปี ถูกดำเนินคดีข้อหา วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น, ทําให้ทรัพย์ที่ใช้มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์เสียหาย และทําให้เสียทรัพย์ โดย อบจ.ขอนแก่น ผู้เสียหาย เรียกค่าเสียหายจากการที่รูปเป็นรอยโหว่ขนาดเล็ก 2 แห่ง เป็นเงิน 4,500 บาท

ข้อมูลคดี คดี “วางเพลิง” ซุ้มฯ บายพาสขอนแก่น “อิศเรษฐ์” ถูกฟ้อง เหตุปาระเบิดเพลิงทำรูปเป็นรอยโหว่ 

ชั้นพิจารณาคดีของศาล อิศเรษฐ์ให้การรับสารภาพ และชำระค่าเสียหายจำนวน 4,500 บาท

ศาลพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น และทำให้ทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์เสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 และ 360 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ อันเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษหนักที่สุด 

พิจารณาจากรายงานการสืบเสาะ ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีประวัติต้องโทษจำคุก จำเลยรู้สึกถึงความผิด และพยายามบรรเทาผลร้าย โดยชำระค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายจนครบ จำเลยอยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุงแก้ไขความประพฤติ จึงให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดี

พิพากษาให้รอการกำหนดโทษ 2 ปี รายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติ 3 ครั้ง ให้ละเว้นการประพฤติที่จะเป็นความผิดในลักษณะเดียวกับคดีนี้อีก และให้ทำงานสาธารณประโยชน์ 24 ชม. 

.

คดีที่ 2 “เจมส์” (นามสมมติ) และ “บอส” (นามสมมติ) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถูกจับกุมและดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น โดยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เสียหาย เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 149,800 บาท

ข้อมูลคดี คดี “วางเพลิง” ซุ้มฯ หน้า รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น 2 นศ.มข. ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1.5 แสน 

ในชั้นศาล เจมส์และบอสให้การรับสารภาพ และร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 150,000 บาท

ศาลพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 

พิจารณาจากรายงานการสืบเสาะ ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองมีประวัติต้องโทษจำคุก จำเลยรู้สึกถึงความผิด และพยายามบรรเทาผลร้าย โดยชำระค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายจนครบ จำเลยทั้งสองอยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุงแก้ไขความประพฤติ จึงให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดี 

พิพากษาให้รอการกำหนดโทษคนละ 2 ปี รายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติปีละ 3 ครั้ง ให้ละเว้นการประพฤติที่จะเป็นความผิดในลักษณะเดียวกับคดีนี้อีก และให้ทำงานสาธารณประโยชน์คนละ 24 ชม. 

คดีที่ 3 เทพ (นามสมมติ) อายุ 19 ปี นักศึกษา ปวช.ชั้นที่ปี 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ถูกดำเนินคดีในข้อหา วางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น และทําให้เสียทรัพย์ โดยวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ผู้เสียหาย เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 85,120 บาท 

ข้อมูลคดี คดี “วางเพลิง” ซุ้มฯ หน้าเทคนิคขอนแก่น “เทพ” นศ.ปวช.3 ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเกือบแสน  

เทพให้การรับสารภาพในนัดคุ้มครองสิทธิและถามคำให้การ จากนั้นได้นำเงิน 50,000 บาท มาวางเป็นค่าเสียหายต่อศาล

ในวันนี้ซึ่งศาลนัดติดตามผลการชำระค่าเสียหายและฟังคำพิพากษา เทพแถลงว่า ขอเวลาอีก 3 เดือน เพื่อนำเงินค่าเสียหายอีก 35,120 บาท มาชำระให้ครบ ผอ.วิทยาลัยเทคนิค ผู้เสียหาย ไม่คัดค้าน ศาลจึงมีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจำเลย นัดติดตามผลการชำระค่าเสียหาย และเลื่อนฟังคำพิพากษาไปเป็นวันที่ 27 ก.ค. 2565

.

ทั้ง 3 คดี พนักงานสอบสวนและอัยการไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 112 เหมือนเช่นคดีที่มีการแสดงออกต่อพระบรมฉายาลักษณ์ในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งถือว่า เป็นการตีความมาตรา 112 โดยไม่ขยายขอบเขตให้เกินกว่าตัวบท ที่เป็นเช่นนี้คาดว่ามีบรรทัดฐานมาจากคดีวางเพลิงซุ้มฯ เช่นเดียวกันนี้ที่ อ.พล จ.ขอนแก่น ในปี 2560 ซึ่งอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลในฐานความผิดตามมาตรา 112 ด้วย โดยศาลชั้นต้นพิพากษาว่า 6 จำเลยวัยรุ่นมีความผิดฐานดังกล่าว และลงโทษจำคุก แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาแก้ให้ยกฟ้องข้อหาตามมาตรา 112 คงลงโทษจำคุกจำเลยเฉพาะฐานวางเพลิงและทำให้เสียทรัพย์ เนื่องจากเห็นว่า จำเลยเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินเท่านั้น

X