ชายฉกรรจ์อ้างตัวเป็นตำรวจ เข้าคุกคามถึงในบ้าน “ภัควดี” 2 ครั้งในรอบเดือน อ้างเหตุมีขบวนเสด็จฯ

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 64 ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักแปลอิสระและนักกิจกรรมทางการเมือง เปิดเผยว่า ได้มีชายฉกรรจ์อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ไม่สวมใส่เครื่องแบบ ใช้รถจักรยานยนต์เดินทางเข้าไปในบริเวณบ้านของภัควดีในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ไม่ได้พบกับเธอโดยตรง พบเพียงเพื่อนบ้าน ชายคนดังกล่าวได้แสดงภาพของภัควดีที่ถูกปรินท์ออกมาเป็นเอกสาร โดยไม่แน่ชัดว่าเป็นเอกสารราชการหรือไม่อย่างไร ให้กับเพื่อนบ้านดู พร้อมกับสอบถามหาตัวภัควดี พร้อมระบุว่าเนื่องจากในวันที่ 24 ธ.ค. 64  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีกำหนดการจะเสด็จมาจังหวัดเชียงใหม่ ชายคนดังกล่างจึงต้องเข้ามาติดตามภัควดี โดยไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าทำไมต้องมาติดตาม และจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเมื่อมาติดตามแล้ว

จากการตรวจสอบพบว่า กรมสมเด็จพระเทพฯ มีกำหนดการเดินทางมาร่วมการประชุมและทรงบรรยายในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 24 ธ.ค. นี้

นอกจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้ว ภัควดียังให้ข้อมูลว่าเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 64 ก็ได้มีชายฉกรรจ์อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นกัน โดยไม่สวมใส่เครื่องแบบและไม่ได้แสดงเอกสารใดของทางราชการ ใช้รถยนต์ส่วนตัวที่ไม่ได้มีเครื่องหมายใดแสดงว่าเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขับเข้าไปในบริเวณบ้านของภัควดี เพื่อนบ้านของภัควดีจึงออกมาสอบถามเนื่องจากชายคนดังกล่าวเข้าไปในพื้นที่ส่วนบุคคล ชายคนดังกล่าวแนะนำตัวว่าเป็นตำรวจและแจ้งกับเพื่อนบ้านว่า “มาติดตามภัควดี เนื่องจากพระองค์ภาฯ จะเสด็จมาจังหวัดลำพูน” หลังแจ้งเพื่อนบ้านแล้ว ก็ขับรถกลับไป

จากรายงานข่าวพบว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ได้เสด็จไปติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 64 โดยหน่วยงานราชการต่างๆ ระบุด้วยว่าการเสด็จนั้นเป็นการส่วนพระองค์

ภัควดี ให้ความเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่าตนเองรู้สึกชินแล้ว เนื่องจากเคยถูกติดตามจากเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบในลักษณะดังกล่าวหลายครั้ง แต่ไม่เคยได้พบกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอง ได้พบเพียงแต่เพื่อนบ้านในลักษณะเดียวกันนี้ แต่ในครั้งนี้มีการรุกเข้ามามากขึ้น ตรงที่เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบได้เดินเข้าไปถึงภายในบริเวณบ้าน จากที่ก่อนหน้านี้จะอยู่เพียงรอบนอกบ้าน เพื่อสอบถามหาภัควดี ตนเองกังวลเพียงแค่จะถูกเพื่อนบ้านมองในแง่ลบ เนื่องจากเคยถูกติดตามในลักษณะนี้หลายครั้ง

ทั้งนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา ภัควดีมีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรม “ยืนหยุดขัง” อย่างต่อเนื่อง ตามจุดต่างๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมือง โดยในการยืนระลอกใหม่นี้ จนถึงวันที่ 21 ธ.ค. 64 นักกิจกรรมและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ยืนต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา 124 วันแล้ว

.

X