ศาลไม่ให้ประกัน “พรหมศร” ครั้งที่ 2 แม้ขอติด EM ระบุไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม 

วันนี้ (24 มี.ค. 64) ศาลจังหวัดธัญบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว พรหมศร วีระธรรมจารี หรือ “ฟ้า” จากกลุ่มราษฎรมูเตลู ระบุไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม หลังทนายและครอบครัวยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวพรหมศรเป็นครั้งที่ 2 โดยเพิ่มเงื่อนไขติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ติดตามตัว นอกเหนือจากหลักประกันเป็นเงินสด 150,000 บาท

พรหมศรถูกฝากขังในชั้นสอบสวนอยู่ที่เรือนจำอำเภอธัญบุรี ในคดีมาตรา 112 จากการปราศรัยดัดแปลงเนื้อเพลงที่หน้าศาลจังหวัดธัญบุรี ระหว่างติดตามและเรียกร้องให้ปล่อยตัว “นิว สิริชัย” ซึ่งถูกจับกุมตามหมายจับในคดีพ่นสีข้อความ “ภาษีกู”, “ยกเลิก 112” บนรูปพระบรมวงศานุวงศ์และป้าย เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64

>> ศาลไม่ให้ประกันตัว “พรหมศร” หลังถูกแจ้งข้อหา ม.112 กรณีปราศรัยหน้าศาลธัญบุรี

ก่อนหน้านี้ เมื่อ 17 มี.ค. 64 ทนายได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว 1 ครั้ง หลังพนักงานสอบสวน สภ.ธัญบุรี นำตัวพรหมศรไปขออำนาจศาลฝากขัง แม้พรหมศรจะเดินทางมารับทราบข้อหาตามหมายเรียก ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี นอกจากนี้ เมื่อ 2 วันก่อนเข้ารับทราบข้อหา เพิ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม อย่างไรก็ตาม ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว ระบุว่า คดีมีอัตราโทษสูง หากให้ประกันตัวเกรงว่าพรหมศรจะหลบหนี 

ต่อมา ทนายได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ประกันตัวของศาลจังหวัดธัญบุรีในวันที่ 20 มี.ค. 64 แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งยืนตามศาลจังหวัดธัญบุรี ไม่ให้ประกันตัวพรหมศร

>> ศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกัน “ฟ้า พรหมศร” คดีม.112 ยืนตามคำสั่งของศาลจังหวัดธัญบุรี

สำหรับการยื่นประกันตัวครั้งนี้ ทนายได้ยื่นคำร้องโดยสรุปในประเด็นที่ว่า 

  1. ก่อนถูกดําเนินคดี ผู้ต้องหาเป็นเพียงบุคคลธรรมดา ประกอบสัมมาอาชีพ มีถิ่นฐานที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา อีกทั้งไม่ได้มีอิทธิพลหรือความสามารถที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานได้ หากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราวย่อมไม่อาจก่ออุปสรรคหรือความเสียหายต่อการดําเนินคดีได้อย่างแน่นอน 
  2. ผู้ต้องหาไม่มีพฤติการณ์หลบหนีมาตั้งแต่ต้น ผู้ต้องหามาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก โดยไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนีแต่อย่างใด ซึ่งวันก่อนหน้า (วันที่ 16 มี.ค. 64) ผู้ต้องหาได้ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนน มีบาดแผลฉกรรจ์หลายแห่ง ต้องเย็บที่ปาก ศีรษะ ขา แขน และมือทั้งสองข้าง แต่ผู้ต้องหาก็มาตามกําหนดนัดในหมายเรียก ทั้งนี้ ในท้ายคำร้องได้แนบภาพบาดแผล และภาพพร้อมข้อความบรรยายบาดแผลบนเฟซบุ๊กของตัวผู้ต้องหา เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า ไม่มีพฤติการณ์หลบหนีแต่อย่างใด 
  3. หากผู้ต้องหาไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว จะทําให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นเสาหลักเลี้ยงดูครอบครัวเพียงคนเดียว
  4. พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีตามที่พนักงานสอบสวนกล่าวหา เป็นเพียงการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุม โดยไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียหายถึงแก่ชีวิต แก่ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของประชาชน หรือก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรง ต่อสังคมโดยรวมแต่อย่างใด
  5. ผู้ต้องหายังคงเป็นเพียงผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวหาว่ากระทําความผิดในฐานความผิดที่มีโทษทางอาญาเท่านั้น ยังมิได้ผ่านการพิจารณาพิพากษาของศาลว่าเป็นความผิดหรือไม่อย่างไร อีกทั้งการถูกกล่าวหาคดีในฐานความผิดที่มีอัตราโทษทางอาญามิได้เป็นเหตุผลเบ็ดเสร็จเพียงพอว่า ผู้ต้องหาจะมีพฤติการณ์ที่จะหลบหนี หรือเป็นอุปสรรค หรือก่อให้เกิดความ เสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงาน 

ท้ายคำร้องยังได้หยิบยกกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่ว่า “บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระทําผิดอาญาต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด” เพื่อให้ศาลใช้ประกอบการพิจารณาให้อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว

นอกจากนี้ ทนายได้ขอติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) เป็นเงื่อนไขการขอประกันตัว ประกอบกับเงินสด 150,000 บาท เป็นหลักประกัน

อย่างไรก็ตาม ศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกัน โดยระบุเหตุผลว่า “พิเคราะห์แล้ว ศาลนี้เคยสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยให้เหตุผลไว้ชัดแจ้งแล้ว กรณีไม่มีเหตุเปลี่ยนคำสั่งเดิม จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว”

ปัจจุบัน พรหมศรถูกคุมขังระหว่างชั้นสอบสวนที่เรือนจำอำเภอธัญบุรีมาตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 64 นับเป็นเวลา 8 วันแล้ว และตั้งแต่วันที่ 2 ของการถูกขัง พรหมศรก็ตัดสินใจอดอาหารเพื่อเรียกร้องสิทธิประกันตัว เช่นเดียวกับพริษฐ์ที่อดอาหารมาเป็นเวลาร่วม 2 สัปดาห์แล้ว

 

X