ศาลอาญาสั่งย้ายที่คุมขัง ‘โตโต้-ไผ่-ไมค์’ ไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ตามหมายขังของศาล

วันนี้ (15 มี.ค. 64) ณ ห้องพิจารณาคดี 907 ที่ ศาลอาญา รัชดาฯ นัดฟังคำสั่งร้องขอย้าย “โตโต้” ปิยรัฐ จงเทพ “ไผ่” จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา และ “ไมค์” ภาณุพงศ์ จาดนอก จากเรือนจำพิเศษธนบุรี ไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ หลังจากการไต่สวนคำร้องของทนายความเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 64 เพื่อให้ตรงกับหมายขังของศาล 

คำสั่งศาลเห็นว่าการคุมขังที่เรือนจำพิเศษธนบุรีนั้นชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ต้องใช้ดุลพินิจในการย้ายผู้ต้องหาในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน และหลังจากวันที่ 8 มี.ค. 64 ซึ่งเหตุจำเป็นเร่งด่วนหมดสิ้นแล้ว สามารถย้ายทั้งสามคนไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้ 

>> ไต่สวนย้ายที่คุมขัง “โตโต้-ไผ่-ไมค์-ราชฑัณฑ์อ้างเรื่องความปลอดภัยแต่คดีการเมืองอื่นยังขังเรือนจำพิเศษกทม.

ก่อนศาลอ่านคำสั่งร้องขอย้ายสถานที่คุมขัง ไผ่ และ ไมค์ ได้ถูกนำตัวเข้าไปยังห้องพิจารณาที่ศาลนัดพร้อมและตรวจพยานหลักฐาน ในคดี #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร ซึ่งมีจำเลยทั้งหมด 18 คน จากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัว ไมค์ และ ไผ่ มายังห้องพิจารณาคดีที่ 907 เพื่อฟังคำสั่งศาล ซึ่งมีโตโต้ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวมาก่อนแล้ว และคนรักของไผ่ รวมทั้งนักกิจกรรมจำนวนหนึ่งตามเข้ามาฟังการพิจารณาด้วย 

 

คุมขังที่เรือนจำพิเศษธนบุรี ชอบด้วยกฎหมายและศาลสั่งย้ายที่คุมขัง 

เวลา 11.30 น. ศาลอ่านคำสั่ง พิเคราะห์ว่าตามประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณา มาตรา 89 ได้กำหนดไว้ว่า หมายขังหรือหมายจำคุกต้องจัดการให้เป็นไปตามนั้นในเขตของศาลซึ่งออกหมาย เว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ในที่นี้คือกฎกระทรวง กำหนดระบบการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง การควบคุม และการแยกคุมขัง และการย้ายผู้ต้องขัง ข้อ 16 และ 17 ในหมวดการย้ายผู้ต้องขัง ซึ่งการย้ายผู้ต้องขัง ผู้ฝากต้องขออนุญาตศาลก่อนเว้นแต่มีเหตุจำเป็นก็ต้องรายงานให้ศาลทราบ มิฉะนั้นแล้วจะเป็นการย้ายไปตามอำเภอใจและไม่เป็นไปตามหมายศาล ตามประมวลกฎหมายงิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89

ศาลระบุว่ามีข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฎว่าในวันที่ 8 มี.ค. 64 มีกลุ่มมวลชนออกมาเรียกร้องให้ปล่อยผู้ต้องขังที่ถูกขังไปก่อนหน้าที่บริเวณหน้าศาลอาญา และยังมีมวลชนมารวมตัวกันหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ มากกว่าทุกครั้ง อันอาจจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือมีเหตุพิเศษอย่างอื่น ทำให้มีเหตุจำเป็นที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์สามารถใช้ดุลพินิจในการย้ายจำเลยทั้งสามไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษธนบุรี แล้วแจ้งให้ศาลทราบได้ ฉะนั้นการคุมขังทั้งสามคนที่เรือนจำพิเศษธนบุรีนั้น ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

หลังจากวันที่ 8 มี.ค. 64 ไม่มีมวลชนที่ศาลอาญาและเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เหตุจำเป็นที่ต้องคุมขังจำเลยทั้งสามที่เรือนจำพิเศษธนบุรีย่อมหมดสิ้นไปแล้ว และสามารถย้ายจำเลยทั้งสามไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้ เนื่องจากไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความแออัดภายในที่คุมขังและตามมาตรการโควิด เป็นสถานที่คุมขังที่ใหญ่มีประสิทธิภาพและบริหารจัดการได้ดี รวมถึงนักโทษคดีการเมืองหลายคดี ได้แก่ คดีกปปส., คดีนปช., และ อานนท์และพวก อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ด้วย ฉะนั้นการย้ายสถานที่คุมขังสามารถกระทำได้ 

 

ศาลสั่งกำชับราชทัณฑ์และทนายจำเลย

หลังอ่านคำสั่ง ศาลยังได้กล่าวกำชับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ว่า หากเกิดเหตุการณ์ในกรณีเดียวกันนี้อีก อย่าให้เกิดความล่าช้าในการแจ้งให้ศาลทราบ และยังกำชับต่อทนายความของจำเลย 2 และ 3 ว่า ขอให้ระวังเรื่องการให้ข่าวกับสื่อและการโพสท์ลงโซเชียลมีเดียที่จะมีผลต่อการพิจารณาคดี มิเช่นนั้นศาลดำเนินการที่เห็นว่าสมควรต่อไป

คำสั่งดังกล่าวมีผลทันทีภายในวันนี้ และหลังจากจบการฟังอ่านคำสั่งศาล ไผ่และไมค์ ถูกนำตัวกลับไปยังห้องพิจารณาในคดี #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร ส่วนโตโต้ถูกนำตัวไปห้องคุมขังใต้ถุนศาล โดยทั้งสามคนจะถูกส่งตัวกลับไปคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

 

X