แถลงการณ์สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UNOHCHR)

แถลงการณ์สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UNOHCHR)

แถลงการณ์สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UNOHCHR)

นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่เรียกร้องสิทธิที่ดินถูกสังหารในภาคใต้ของประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (๑๓
กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๘) สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกรณีการสังหารนักต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินในภาคใต้ของ
ประเทศและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับสมาชิกชุมชน

ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ นายใช่ บุญทองเล็ก นักต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินและสมาชิกชุมชนคลองไทรพัฒนาใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพักของเขา ตามข้อมูลที่ได้รับชายแปลกหน้าสองคนเดินทางมาที่
บ้านพักของนายใช่ด้วยรถมอเตอร์ไซต์ฮอนด้าไม่ติดป้ายทะเบียน โดยชายสองคนถามหานายใช่และหนึ่งใน
นั้นยิงเขาด้วยอาวุธปืนหกนัดเข้าที่หน้าอกและศีรษะ โดยนายใช่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

นายใช่เป็นสมาชิกชุมชนคลองไทรพัฒนาคนที่สี่ที่ถูกสังหารตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเขาได้มีบทบาทในการ
เรียกร้องโฉนดที่ดินสำหรับชุมชนในที่ดินที่บริษัทหนึ่งได้ดำเนินการปลูกสวนปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่องแม้ว่า
สัมปทานที่บริษัทนี้ได้รับได้หมดอายุไปแล้วก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายนศาลฎีกามีคำตัดสินให้บริษัทแห่งนี้ออก
จากพื้นที่หลังจากที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการฟ้องร้องบริษัท ในอดีตนักต่อสู้เพื่อสิทธิ
มนุษยชนและสมาชิกชุมชนอีกสามคนถูกสังหาร โดยเชื่อว่ามีความเกี่ยวโยงกับความขัดแย้งกับบริษัท ใน
ปีพ.ศ. ๒๕๕๓ นายสมพร พัฒนภูมิถูกยิงเสียชีวิต อีกสองปีต่อมานางมนฑา ชูแก้วและนางปรานี บุญรักษ์ถูก
ยิงเสียชีวิตในชุมชน แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดี แต่กลับยังไม่มีบุคคลใดถูกนำตัว
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจากกรณีการสังหารดังกล่าว

สิ่งที่น่าเป็นห่วงนอกจากนี้ คือ นายใช่เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ทำงานด้านสิทธิที่ดินคนที่สี่ที่ถูกสังหาร
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ นายกฤษฏา จิระพันธ์ ทนายความที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไร้ที่ดินถูกยิง
เสียชีวิตในจังหวัดพัทลุงในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว นายพิธาน ทองพนัง แกนนำที่มีบทบาทรณรงค์ต่อต้าน
เหมืองในชุมชนถูกยิงเสียชีวิตในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมสุข เกาะกลางถูก
ยิงเสียชีวิตที่สวนปาล์มน้ำมันในวันที่ ๓ ธันวาคมในขณะที่เป็นแกนนำรณรงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบ
ว่าสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ดำเนินการอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ เหตุการณ์เหล่านี้เป็นตัวอธิบายถึง
ความเสี่ยงที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินพบเจอในขณะทำงาน

ในฐานะที่เป็นภาคีสมาชิกต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและการเมือง รัฐบาลไทยมี
พันธกรณีที่จะคุ้มครองสิทธิการมีชีวิตและให้ความคุ้มครองที่เพียงพอกับบุคคลที่เผชิญความเสี่ยงและดำเนิน
การสอบสวนการละเมิดสิทธิเหล่านี้ รัฐบาลไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติควรจะ
ดำเนินทุกวิธีทางตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อที่จะคุ้มครองบุคคลทุกคนจาก
ความรุนแรง การถูกคุกคาม การถูกตอบโต้ และการถูกละเมิดอื่นๆ ในบทบาทที่เขาเหล่านี้เป็นนักต่อสู้
เพื่อสิทธิมนุษยชน

สำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการสอบสวนการสังหารนายใช่และนัก
ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนคนอื่นๆ ในประเทศไทยโดนทันทีและอย่างเป็นธรรม สำนักข้าหลวงใหญ่ฯ ขอย้ำข้อ
เรียกร้องถึงรัฐบาลไทยอีกครั้งว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรนำมาตรการการคุ้มครองความปลอดภัยมา
บังคับใช้เพื่อคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดิน เนื่องจากพวกเขามีความเสี่ยงอย่างมากที่จะถูกทำร้ายและถูก
สังหาร
จบ

1972272_788885617827961_7737924131514125919_n 10991081_788885621161294_8867653538670302304_n

X