ตร.ไม่ให้ประกันหลังจับ 16 ปชช.ร่วมกิจกรรม #ม็อบย่างกุ้ง ควบคุมตัวที่ บก.ตชด.ภาค1 ส่งฝากขัง 2 ม.ค.

วันนี้ (31 ธ.ค. 63) ช่วงเที่ยงถึงบ่ายที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนเข้าจับกุมประชาชน 16 คนที่อยู่ในพื้นที่สนามหลวงและอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ขณะกลุ่ม WeVo หรือ We Volunteer จัดกิจกรรม #ม็อบย่างกุ้ง เพื่อจัดจำหน่ายกุ้งเผาของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง หลังตลาดกุ้งในจังหวัดสมุทรสาครได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อช่วงกลางเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา 

เมื่อเวลา 12.15 น. เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเข้าล้อมกลุ่มประชาชนที่กำลังเข้าร่วมกิจกรรมซื้อขายกุ้งเผาที่สนามหลวง จับกุมประชาชน 12 คน รวมไปถึงเยาวชนอายุ 17 ปีหนึ่งคน เวลาต่อมา กลุ่ม WeVo จึงนำกุ้งส่วนที่เหลือไปขายที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แต่ในเวลา 14.10 น. ชุดควบคุมฝูงชนก็เข้าล้อมพื้นที่และเข้าจับกุมประชาชนในบริเวณนั้นไปอีก 4 คน หนึ่งในนั้นเป็นเยาวชนอายุ 17 ปีอีกหนึ่งคน รวมผู้ถูกจับกุมทั้งหมด 16 คน เป็นเยาวชนอายุ 17 ปี ถึง 2 คน 

ทั้งหมดถูกควบคุมตัวขึ้นรถไปที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 จ.ปทุมธานี คล้ายกับช่วงการจับกุมกลุ่ม #คณะราษฎรอีสาน เมื่อ 13 ต.ค. 63 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและการจับกุมผู้ชุมนุมในการชุมนุมช่วง 15-22 ต.ค. 63  ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แม้ในปัจจุบันยังไม่มีการประกาศดังกล่าวแต่อย่างใด

รายชื่อผู้ถูกจับกุม

ลำดับชื่อ-นามสกุลสถานที่ที่ถูกจับกุม
1ปิยรัฐ จงเทพ 

สนามหลวง

2อัรฟาน ดอเลาะ
3ณัฐพงศ์ คำจันทร์
4ทนง ชำนาญจันทร์ 
5นรทีร สะและวงษ์ 
6ณัฐพงษ์ มะลิซ้อน
7สุชาติ จั่นแก้ว 
8ธัช ภานุศิริ
9กีรติ ผลมะตาด
10ทองนพเก้า (สงวนนามสกุล)
11ศุราสิริ ชัยลีย์ 
12เยาวชนอายุ 17 ปี
13หัสดินทร์ ไกรโสภาอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
14เยาวชนอายุ 17 ปี
15สหายต่างดาว (นามสมมุติ)
16ปัณณพัทธ์ จันทนางกูล

 

หลังการจับกุม พบว่าณัฐพงษ์มีบาดแผลบริเวณหน้าผาก แขนและขาซ้าย ด้านสุชาติและทองนพเก้านั้นมีบาดแผลที่แขนจากการจับกุม

สำหรับประชาชน 12 คน ที่ถูกจับบริเวณสนามหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจทำบันทึกจับกุม บรรยายพฤติการณ์โดยสรุปว่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. ผู้ถูกจับพร้อมกับพวกรวมประมาณ 50 คน ได้ร่วมกันนํารถยนต์บรรทุกติดเครื่องขยายเสียงเข้าไปในสนามหลวง กางเต็นท์ และกําลังจะตั้งเวทีเพื่อปราศรัย พร้อมมีรถยนต์บรรทุกกุ้งจํานวน 4 คัน เพื่อขายกุ้งและปราศรัยโจมตีการทํางานของรัฐบาล 

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้าเจรจาแจ้งให้ยกเลิก เนื่องจากเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯมาตรา 9 แต่ผู้ถูกจับกุมกับพวกยืนยันที่จะทําการชุมนุมต่อ เจ้าหน้าที่จึงดําเนินการกระชับพื้นที่ เพื่อให้ผู้ถูกจับกับพวกถอยและยกเลิกการชุมนุม แต่ผู้ถูกจับกับพวกยังฝ่าฝืนคําสั่ง และผลักดันเจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้จับกุมผู้ถูกจับพร้อมกับพวก

จากนั้นจึงแจ้งข้อกล่าวหารวม 3 ข้อหา ได้แก่ 

  1. ฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 63 ข้อ 3 ประกอบประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ลงวันที่ 29 ธ.ค. 63 ข้อ 1“ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากในลักษณะมั่วสุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่าย ชุมนุมทํากิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด หรือกระทําการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค”
  2. ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 “ร่วมกันกระทําการ หรือดําเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ”
  3. ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 “ร่วมกันใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกําลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต”

ด้านผู้ชมนุมอีก 4 คนนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำบันทึกจับกุมบรรยายพฤติการณ์โดยสรุปว่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 13.30 น. ผู้ถูกจับพร้อมกับพวกรวมประมาณ 50 คน ได้ร่วมกันชุมนุมบริเวณถนนราชดําเนินหน้าอนุสาวรีย์ 14 ตุลา เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้าเจรจาแจ้งให้ยกเลิก เนื่องจากเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มาตรา 9 แต่ผู้ถูกจับกับพวกยืนยันที่จะทําการชุมนุมต่อ เจ้าหน้าที่ตํารวจ ได้ดําเนินการกระชับพื้นที่  แต่ผู้ถูกจับกับพวกยังฝ่าฝืนคําสั่งและผลักดันเจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้จับกุมผู้ถูกจับพร้อมกับพวก

จากนั้นจึงแจ้งข้อกล่าวหารวม 2 ข้อหา ในลักษณะเดียวกันกับอีก 12 คน ได้แก่ ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ 

ทั้งหมดไม่ประสงค์จะลงลายมือชื่อในบันทึกจับกุม นอกจากนี้ ทนายความยังสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ผู้ถูกจับกุม รวมทั้งทนายความใช้มือถือระหว่างการสอบสวน โดยให้เก็บรวมกันไว้ที่กล่อง 

ต่อมา เวลา 22.55 น. พนักงานสอบสวนไม่อนุญาตให้ประกันตัว 16 ผู้ถูกจับกุมในชั้นสอบสวน หลังรังสิมันต์ โรมและธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.พรรคก้าวไกล ใช้ตำแหน่ง ส.ส.เป็นหลักประกันในการขอประกันตัว

ภาพจากทวิตเตอร์ @RangsimanRome

ทั้ง 14 คนจะถูกควบคุมตัวอยู่ที่ บก.ตชด.ภาค 1 ก่อนจะนำตัวไปขออำนาจศาลแขวงดุสิตฝากขังในวันที่ 2 ม.ค. 2564 ส่วนเยาวชนอีก 2 คนนั้น วันพรุ่งนี้ (1 ม.ค. 2564) จะถูกควบคุมตัวไปตรวจสอบการจับกุมที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

X