“จ่านิว” – ผู้ชุมนุมม็อบบางใหญ่ นนทบุรี เข้ารับทราบ 3 ข้อกล่าวหา ก่อนจ่ายค่าปรับ 2,400 บาท

26 พฤศจิกายน 2563 – “จ่านิว” สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ และ ปาริชาต เลิศอัคระรัตน์ สองผู้ร่วมชุมนุมที่บริเวณเซ็นทรัล เวสต์เกต นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ได้เดินทางไปยัง สภ. บางใหญ่ เพื่อพบพนักงานสอบสวน พ.ต.ท. สงคราม บัวพันธุ์ และรับทราบข้อกล่าวหาจากการชุมนุม 3 ข้อหา ได้แก่ ข้อหาตาม [simple_tooltip content=’

มาตรา ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ให้แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง

ให้ถือว่าผู้เชิญชวนหรือนัดให้ผู้อื่นมาร่วมชุมนุมในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ รวมทั้งผู้ขออนุญาตใช้สถานที่หรือเครื่องขยายเสียงหรือขอให้ทางราชการอำนวยความสะดวกในการชุมนุมเป็นผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึ่ง

การแจ้งการชุมนุมสาธารณะต้องระบุวัตถุประสงค์ และวัน ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุมสาธารณะตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดซึ่งต้องเป็นวิธีที่สะดวกแก่ผู้แจ้ง และต้องให้แจ้งผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วย

‘]พ.ร.บ. ชุมนุมฯ มาตรา 10[/simple_tooltip] “ไม่แจ้งการชุมนุมล่วงหน้า”, ประมวลกฎหมายอาญา [simple_tooltip content=’
มาตรา 385 ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวาง หรือทอดทิ้งสิ่งของ หรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
‘]มาตรา 385[/simple_tooltip] “กีดขวางทางสาธารณะ”, และ พ.ร.บ. โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงฯ [simple_tooltip content=’

มาตรา 4 ผู้ที่จะทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้า จะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงทำการโฆษณาได้

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับอนุญาต และให้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลา สถานที่ และเครื่องอุปกรณ์ขยายเสียง และผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้น

‘]มาตรา 4[/simple_tooltip] “ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต” เนื่องด้วยภาระทางคดี ผู้ต้องหาทั้งสองจึงให้เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน 2,400 บาท (ความผิดตาม พ.ร.บ.ชุมนุมฯ ปรับ 2,000 บาท ในขณะที่อีกสองข้อหา ปรับข้อหาละ 200 บาท) ทำให้คดีที่ทั้งสองตกเป็นผู้ต้องหายุติไป

สำรวจการชุมนุมใหญ่ในจังหวัดนนทบุรี

ย้อนไปการชุมนุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้นัดหมายหลักคือ #เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี ซึ่งประกาศผ่านเฟซบุ๊คของกลุ่มฯ เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมการชุมนุมในเวลา 17.00 น. ของวันดังกล่าวที่ด้านหน้าเซ็นทรัล เวสต์เกต พร้อมแจ้งว่าจะมีการปราศรัยโดยเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีและแขกรับเชิญ เช่น แอมมี่ The Bottom Blues, “อาจารย์ใหญ่” อรรถพล บัวพัฒน์, จ่านิว สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ และ ชินวัตร จันทร์กระจ่าง

สำหรับผู้ที่ถูกออกหมายเรียกจากการเข้าร่วมชุมนุมในวันดังกล่าว เท่าที่ทราบขณะนี้ ได้แก่ “อาจารย์ใหญ่” อรรถพล บัวพัฒน์ (เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ววันที่ 19 พฤศจิกายน 2563), จ่านิว สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ (เปรีบเทียบปรับแล้ว), และปาริชาต เลิศอัคระรัตน์ (เปรียบเทียบปรับแล้ว)

 

 

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

1 เดือนหลัง 14 ตุลา: คดีชุมนุมเพิ่ม 3 เท่า ผู้ถูกดำเนินคดีกว่า 175 คน ข้อหา ม.116-พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พุ่ง

ผู้ร่วมชุมนุม #ม็อบ20ตุลา ข้างเดอะมอลล์ บางแค ถูกแจ้งข้อกล่าวหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

คดีพ.ร.บ.ชุมนุมฯ จ.ลำพูน ตร.แจ้งเพิ่ม 2 ข้อหา หลังผู้ถูกกล่าวหายืนยันให้การปฏิเสธ

 

 

 

X