สั่งฟ้อง 7 ผู้จัดฉายโฮโลแกรมประกาศคณะราษฎร 24 มิ.ย. ศาลนัดพร้อมตรวจหลักฐาน 2 พ.ย.

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 – นายสมโชค ศรีถาวร พนักงานอัยการ สำนักอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 3 (ดุสิต) ได้มีคำสั่งฟ้องคดี 7 นักกิจกรรม ต่อศาลแขวงดุสิต จากกรณีการทำกิจกรรมฉายโฮโลแกรมจำลองการอ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1 เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปีอภิวัฒน์สยาม ในการชุมนุม #ลบยังไงก็ไม่ลืม เมื่อเช้ามืดวันที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา บริเวณหน้าร้านแมคโดนัลด์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยหลังส่งฟ้อง ศาลได้ทำการนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

สำหรับผู้ถูกสั่งฟ้องในคดีนี้ 7 คน ได้แก่ นาย อานนท์ นำภา (จำเลยที่ 1), นางสาว ชลธิชา แจ้งเร็ว (จำเลยที่ 2), นาย กรกช แสงเย็นพันธ์ (จำเลยที่ 3), นาย อานันท์ ลุ่มจันทร์ (จำเลยที่ 4), นาย โชคชัย ไพบูลย์รัชตะ (จำเลยที่ 5), นาย เอฐ์เรียฐ์ ฟอฟิ (จำเลยที่ 6), นาย ปิยรัฐ จงเทพ (จำเลยที่ 7)

ทั้งหมดถูกสั่งฟ้องใน 3 ข้อกล่าวหาหลัก ได้แก่ ข้อหาตาม พ.ร.บ. ความสะอาดฯ [simple_tooltip content=’มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนนโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท’]มาตรา 19[/simple_tooltip], ประมวลกฎหมายอาญา [simple_tooltip content=’มาตรา 385 ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวาง หรือทอดทิ้งสิ่งของ หรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท’]มาตรา 385[/simple_tooltip] และ พ.ร.บ. จราจรทางบกฯ [simple_tooltip content=’มาตรา 114 ห้ามมิให้ผู้ใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร โทษปรับไม่เกิน 500 บาท’]มาตรา 114[/simple_tooltip] ส่วนอานนท์ นำภา จำเลยที่ 1 ยังอยู่สั่งฟ้องในข้อหาตาม พ.ร.บ. โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [simple_tooltip content=’มาตรา 4 ผู้ที่จะทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้า จะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงทำการโฆษณาได้ โทษปรับไม่เกิน 200 บาท’]มาตรา 4[/simple_tooltip] เพิ่มอีกข้อหาหนึ่งด้วย โดยเป็นข้อหาที่มีเพียงโทษปรับทั้งหมด

คำฟ้องระบุถึงเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จำเลยทั้ง 7 ได้ร่วมกันกางจอผ้าสีขาว พร้อมด้วยหมุดคณะราษฎรจำลองบนทางเดินรถ มีการวางเครื่องฉายโฮโลแกรมบริเวณทางเท้าถนนราชดำเนินกลาง ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แล้วจึงทำการฉายโฮโลแกรมการอ่านประกาศคณะราษฎรลงบนจอผ้าประกอบกิจกรรม “ลบยังไง ก็ไม่ลืม” ซึ่งเป็นการตั้งวางสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงาน มีลักษระกีดขวางทางจราจรสาธารณะ ซึ่งจำเลยทั้ง 7 ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเจ้าพนักงาน อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

นอกเหนือจากความผิดดังกล่าว จำเลยที่ 1 คือ นาย อานนท์ นำภา ยังได้ใช้อุปกรณ์เครื่องขยายเสียงเพื่อประกาศในงานกิจกรรมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยเหตุการณ์ที่นำไปสู่คดีความนี้เกิดขึ้นในพื้นที่แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาให้แก่จ้าเลยที่ 1 – 6 ทราบแล้ว และเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พนักงานได้แจ้งข้อกล่าวหาให้แก่จำเลยที่ 7 (แยกวันรับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากจำเลยที่ 7 ปิยรัฐ จงเทพ มีนัดหมายในคดีวิ่งไล่ลุง ที่ จ.กาฬสินธุ์​) จำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา

 

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง:

เปิด 12 คดีการเมืองของ “อานนท์ นำภา” ทนายความนักกิจกรรม

88 ปี 24 มิ.ย.: ‘วันประวัติศาสตร์ชาติ’ที่ถูกห้ามรำลึกถึง กิจกรรม 21 จุดถูกปิดกั้นคุกคามทั่วไทย

ทนายอานนท์และอีก 5 ผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเหตุจัดกิจกรรม 24 มิ.ย. “ลบยังไงก็ไม่ลืม”

 

 

X