คดี NDM ฟ้องจนท.รัฐละเมิดสิทธิฯหน้าหอศิลป์กทม. ศาลแพ่งนัดไต่สวนคำร้องใหม่ 5 ก.ย.

วันนี้ (22 ส.ค.59) เวลา 13.30 น. ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล จากกรณีที่กลุ่มนักกิจกรรมขบวนการประชาธิปไตยใหม่ 13 คน ได้ร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี จากกรณีการใช้กำลังเข้าควบคุมตัวโจทก์โดยใช้ความรุนแรง กรณีกิจกรรมที่หน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พ.ค.58 โดยฝ่ายโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องร้อง แต่การไต่สวนยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากโจทก์ที่ 6 ได้เดินทางไปต่างประเทศ ศาลจึงให้เลื่อนการไต่สวนออกไปเป็นวันที่ 5 ก.ย.59

ปชต.ใหม่2

ภาพจากมติชนออนไลน์

จากกรณีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 59 นักกิจกรรมขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ร่วมกันทั้งหมด 13 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กองบัญชาการกองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยที่ 1-3 ในคดีละเมิด ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพื่อเรียกค่าเสียหาย และค่าสินไหมทดแทนเรียก 16,468,583 บาท ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ในการฟ้องคดีร้อยละ 2 ของค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวนเงิน 320,000 บาท จากเหตุเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังควบคุมตัวโจทก์ด้วยความรุนแรง ในระหว่างขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ทำกิจกรรมรำลึกครบรอบ 1 ปีรัฐประหาร ที่หน้าหอศิลป์กรุงเทพมหานคร โดยเห็นว่าจำเลยจงใจกระทำการละเมิด จนทำให้ฝ่ายโจทก์ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้เสรีภาพในการชุมนุมได้ และเข้าข่ายเป็นการละเมิดต่อร่างกายและเสรีภาพ

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จึงไต่สวนคำร้องของนักกิจกรรมขบวนการขบวนการประชาธิปไตยใหม่ที่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล  ฝ่ายจำเลยได้ขอคัดค้านการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของโจทก์ทั้ง 13 คน  โดยให้เหตุผลประกอบว่าโจทก์ที่ 9, 12 และ 13 นั้น มีอาชีพ และมีรายได้ที่จะสามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลได้ โดยไม่เดือดร้อนเกินสมควร อีกทั้งโจทก์ที่เหลือแม้จะเป็นนักศึกษา แต่จำเลยเห็นว่าโจทก์สามารถที่จะขวนขวายหาค่าธรรมเนียมได้จากบิดามารดาหรือญาติของตนเองได้ โดยไม่เดือดร้อนเกินสมควร  ดังนั้นจำเลยจึงขอให้ศาลยกคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมของโจทก์ และให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียม หากไม่ชำระก็ขอให้ศาลไม่รับฟ้องของโจทก์

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้ทำการไต่สวน แต่ยังไม่มีคำสั่งใด เนื่องจากโจทก์ที่ 6 ได้เดินทางไปต่างประเทศจึงไม่มาศาลในวันนัดหมาย ทนายความของโจทก์จึงได้ขอเลื่อนการไต่สวนไปในคราวหน้า และศาลได้อนุญาต ให้เลื่อนไปไต่สวนต่อในวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เปิดคำฟ้อง NDM เรียกค่าเสียหาย 16 ล้าน สร้างบรรทัดฐานกรณีรัฐละเมิดสิทธิฯหน้าหอศิลป์

 

X