คดีแกนนำคนอยากเลือกตั้ง UN62 นัดสืบพยาน ม.ค.-มี.ค.64

24 ก.พ.63  ที่ศาลอาญา ถนนรัชดา มีนัดพร้อมเพื่อถามคำให้การและตรวจพยานหลักฐานในคดีแกนนำคนอยากเลือกตั้งหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และหน้าองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 21-22 พ.ค. 61 หรือ คดี “UN62” จำนวน 18 คน โดยมีการรวมคดี และนัดสืบพยานจำนวน 104 ปาก รวม 25 นัด ระหว่างวันที่ 19-22, 26-29 ม.ค., 2-5, 9-12, 16-19, 23-25 ก.พ. และ 2-3 มี.ค. 64

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จำเลยคดีแกนนำคนอยากเลือกตั้งจำนวน 17 คน ทยอยเดินทางมาศาล โดยในวันนี้มี นางสาวศรีไพร นนทรี, นายธนวัฒน์ พรหมจักร, นายประจิณ ฐานังกรณ์, นายประสิทธิ์ ครุธาโรจน์, นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์, นายเอกชัย หงส์กังวาน, นายอานนท์ นำภา, น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา และนายโชคชัย ไพบูลย์รัชตะ นายปิยรัฐ จงเทพ, นางสาวชลธิชา แจ้งเร็ว, นายนิกร วิทยาพันธ์, นายวิเศษณ์ สังขวิศิษฎ์, นายพุทธไธสิงห์ พิมพ์จันทร์, นายคีรี ขันทอง, นายภัทรพล จันทรโคตร และนายประสงค์ วางวัน โดยนายวันเฉลิม กุนเสน ได้ยื่นคำร้องขอพิจารณาลับหลังเนื่องจากติดธุระในวันนี้

เนื่องจากคดีนี้อัยการได้ยื่นฟ้องแกนนำ 2 ชุด ในแกนนำชุดแรกถูกฟ้องวันที่ 22 พ.ค. 2562 จำนวน 10 คน และแกนนำชุดที่สองถูกฟ้อง ในวันที่ 20 พ.ย. 2562  จำนวน 8 คน ซึ่งมีข้อหาตามฟ้องที่แตกต่างกันระหว่างแกนนำทั้งสองชุด

แกนนำชุดที่ 1 จำนวน 10 คน  ถูกฟ้องในข้อหา

 • ประมวลกฎหมายอาญา
  • มาตรา 116 ร่วมกันยุยงปลุกปั่นเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน
  • มาตรา 215 เป็นหัวหน้า หรือมีหน้าที่สั่งการในการมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
  • มาตรา 216 ไม่เลิกมั่วสุม เมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิก
  • มาตรา 335 ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
 • พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
  • มาตรา 15 ไม่ดูแลรับผิดชอบการชุมนุมไม่ให้เกิดการกีดขวางเกินสมควร
  • มาตรา 16 ร่วมกันชุมนุมโดยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ชุมนุม
  • มาตรา 18 ไม่เลิกชุมนุมตามระยะเวลาที่กำหนด
  • มาตรา 19  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและคำสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ โดยมีบทกำหนดโทษไว้ตามมาตรา 27, 29, 30, 31
 • พ.ร.บ.การจราจรทางบกฯ
  • มาตรา 108, มาตรา 148  ห้ามมิให้ผู้ใดเดินแถว เดินเป็นขบวนแห่ หรือเดินเป็นขบวนใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร
 • พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงฯ
  • มาตรา 4 และ 9 จากการใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ โจทก์ขอให้ศาลสั่งให้จำเลยร่วมกันชดใช้ราคากระแสไฟฟ้าจำนวน 140.24 บาท แก่การไฟฟ้านครหลวง

ในขณะที่แกนนำชุดที่ 2 จำนวน 8 คน ถูกฟ้องในข้อหา

 • ประมวลกฎหมายอาญา
  •  มาตรา 116 ร่วมกันยุยงปลุกปั่นเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน
  • มาตรา 215 เป็นหัวหน้า หรือมีหน้าที่สั่งการในการมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
  • มาตรา 216 ไม่เลิกมั่วสุม เมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิก
  • มาตรา 335 ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
 • พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
  • มาตรา 8 ร่วมกันชุมนุมกีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษา
  • มาตรา 15 ไม่ดูแลรับผิดชอบการชุมนุมไม่ให้เกิดการกีดขวางเกินสมควร
  • มาตรา 16 ร่วมกันชุมนุมโดยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ชุมนุม
  • มาตรา 18 ไม่เลิกชุมนุมตามระยะเวลาที่กำหนด
  • มาตรา 19 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและคำสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ

นอกจากนี้ จำเลยที่ 4 นายวิเศษณ์ สังขวิศิษฎ์ คนขับรถเครื่องเสียง ยังถูกฟ้องเพิ่มในข้อหา ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 อีกด้วย

ในวันนี้ศาลได้สั่งรวมคดีที่ฟ้อง 2 ครั้งเข้าเป็นคดีเดียวกัน โดยใช้เลขคดีดำ อ.1308/2562 นอกจากนี้ยังมีการตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน โดยมีพยานบุคคลซึ่งคู่ความรับข้อเท็จจริงกันได้จำนวน 8 ปาก ทำให้ไม่ต้องนำพยานเข้าสืบ อย่างไรก็ดี โจทก์ยังต้องการนำพยานโจทก์เข้าสืบจำนวน 67 ปาก ส่วนจำเลยมีพยานที่ต้องการนำเข้าสืบจำนวน 37 ปาก โดยศาลได้กำหนดนัดสืบพยานทั้งหมด 25 นัด เป็นการสืบพยานต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่ 19-22, 26-29 ม.ค., 2-5, 9-12, 16-19, 23-25 ก.พ. และ 2-3 มี.ค.64

คดีนี้มีเหตุมาจากการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเมื่อวันที่ 21-22 พ.ค.61 ที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และหน้าองค์การสหประชาชาติ ซึ่งผู้ชุมนุมพยายามเดินขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ โดยการชุมนุมทั้งสองวันถูกเจ้าหน้าที่สกัดกั้นโดยตลอด และจบลงที่การจับกุมแกนนำและผู้ชุมนุม 10 ราย ที่บริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติ และแกนนำที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 5 ราย เข้ามอบตัว นอกจากนี้ ภายหลังเหตุการณ์ ตำรวจยังออกหมายเรียกผู้ชุมนุมอีก 47 ราย โดย 6 ราย ถูกแจ้งข้อหาเช่นเดียวกับกลุ่มแกนนำ (ย้อนดูเหตุการณ์ ที่นี่)


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ความคืบหน้าคดี UN62 : อัยการแขวงดุสิตกลับลำไม่ถอนฟ้องข้อหา 3/2558 แม้กฎหมายยกเลิกไปแล้ว

อัยการสั่งฟ้อง 10 แกนนำ คดี UN62 อ้าง หากปลุกระดมมวลชนได้จะทำให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน

เลือกตั้งไปแล้ว แต่การดำเนินคดีกับคนอยากเลือกตั้งยังไม่จบ: คดี UN62 สั่งฟ้องเพิ่มอีก 8 คน

 

X