ราชทัณฑ์ตอบกลับแยกแดนนักโทษ เพื่อลดความขัดแย้งทางการเมือง

ราชทัณฑ์ตอบกลับแยกแดนนักโทษ เพื่อลดความขัดแย้งทางการเมือง

26 พ.ย. 2557 ตามที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้ยื่นหนังสือขอให้ย้ายนักโทษทางการเมืองทั้งหมด (ตามรายงานของศูนย์ทนายความมีอยู่ 54 คน) มาอยู่ในแดนเดียวกันเพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขัง
ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทางเรือนตำได้มีหนังสือตอบกลับมา ใจความโดยสรุปว่า “ปัจจุบันนักโทษมีความคิดทางการเมืองแตกต่างกัน หากให้อยู่รวมในแดนเดียวกัน อาจเกิดความขัดแย้งมากขึ้น การย้ายให้อยู่แยกกันจึงเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ปัจจุบันนักโทษทุกคนอยู่ด้วยกันได้อย่างปกติ อยู่ในระเบียบวินัยด้วยดี”

ส่วนกรณีนายสุรกิจที่เสียชีวิตในเรือนจำ ทางเรือนจำได้ตอบว่า “เสียชีวิตจากโรคประจำตัว ไม่ใช่จากความขัดแย้งทางการเมือง”

“ปัจจุบันทางเรือนจำได้กำชับให้เจ้าหน้าที่พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้ต้องขังให้สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติ”

Move Re1jpg_Page1

X