เพนกวิน-บอล ปฏิเสธข้อกล่าวหาไม่แจ้งชุมนุมพร้อมสู้คดี เหตุเรียกร้องพล.อ.ประยุทธ์ออกจากตำแหน่ง

22 เม.ย. 2562 ศาลแขวงดุสิตนัดพร้อมและสอบคำให้การพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน และธนวัฒน์ วงค์ไชย หรือบอล นักศึกษาและนักกิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย กรณีทำกิจกรรมอ่านจดหมายและมอบของขวัญเป็นพวงพริก กระเทียม เกลือ เพื่อเชิญพล.อ.ประยุทธ์ให้ออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 62 และต่อมาถูกฟ้องคดีอาญาฐานชุมนุมโดยไม่แจ้งการชุมนุม ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

โดยศาลได้อธิบายข้อหาและพฤติการณ์ที่จำเลยทั้งสองถูกฟ้องตามคำฟ้องของอัยการ จำเลยยืนยันให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว คู่ความทั้งสองฝ่ายจึงแถลงต่อศาลขอนำพยานเข้าสืบ โดยพนักงานอัยการขอนำสืบพยานบุคคลจำนวน 3 ปาก ส่วนจำเลยขอนำสืบพยานบุคคลจำนวน 2 ปาก

ทั้งนี้ ในขั้นตอนการตรวจพยานหลักฐานก่อนการสืบพยาน พนักงานอัยการไม่ได้นำส่งพยานเอกสารทั้งหมดที่ระบุไว้บัญชีพยานฝ่ายโจทก์ เช่น บันทึกรายงานประจำวัน, สำเนาหนังสือแจ้งการชุมนุม, บันทึกคำให้การพยานเกี่ยวกับคดี, ภาพและซีดีประกอบในวันเกิดเหตุ โดยให้เหตุผลว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของคำให้การอยู่แล้ว หากไม่นำส่งในขั้นตอนการตรวจพยานหลักฐานในวันนี้ ศาลมีดุลพินิจที่จะรับฟังหรือไม่รับฟังพยานเอกสารนั้น ๆ ได้ในขั้นตอนการสืบพยาน อย่างไรก็ตาม ทนายความจำเลยได้แถลงคัดค้านการไม่นำส่งเอกสารนี้ ด้วยเหตุทำให้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีจากการนำส่งพยานหลักฐานไม่ครบ และขอให้ศาลกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานใหม่เพื่อให้พนักงานอัยการนำส่งเอกสารให้ครบตามที่ได้อ้างไว้ แต่ศาลเห็นว่าจะทำให้คดีล่าช้าออกไปจึงใช้ดุลพินิจไม่กำหนดให้ ศาลจึงกำหนดวันนัดสืบพยานในวันที่ 12 และ 13 มิ.ย. 62 เวลา 09.00-16.30 น.

ทั้งนี้ มูลเหตุของคดีเกิดจากพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวเป็นที่สาธารณะเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 62 ในงานแถลงผลงาน 4 ปีรัฐบาลคสช. ว่าหากใครต้องการให้ตนลาออกจากตำแหน่งให้กระทำได้ ในวันที่ 2 ก.พ. 62 นักศึกษาและนักกิจกรรมทั้งสองจึงเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลเพื่ออ่านจดหมายและมอบของขวัญเป็น 1.พวงมาลัยพริกแห่ง 1 พวง  2.พวงมาลัยกระเทียม 1 พวง และ 3. ถุงพลาสติกบรรจุเกลือ 1 ถุง เพื่อเชิญพล.อ.ประยุทธ์ให้ออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. จนต่อมาทั้งคู่จึงถูกฟ้องคดีอาญาฐานชุมนุมโดยไม่แจ้งการชุมนุม ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

อ่านเพิ่มเติม

https://tlhr2014.com/?p=10715

 

X