งดสืบพยานคดีคนอยากเลือกตั้ง CMU06 นัดฟังคำพิพากษาวันที่ 29 มี.ค. 62 เวลา 9.00 น.

 

วันที่ 18 มี.ค. 62 ที่ศาลแขวงเชียงใหม่ ศาลนัดพร้อมเพื่อถามคำให้การจำเลย 6 คน ในคดีร่วมกิจกรรมการชุมนุม “รวมพลคนอยากเลือกตั้ง” ใน “เทศกาลแห่งความหมดรัก” เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61 ที่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือคดี CMU06  ซึ่งจำเลยทั้ง 6 คนถูกฟ้องในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12และจำเลย 5 คนในข้อหาใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยศาลมีคำสั่งงดสืบพยานนัดหมายฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง ในวันที่ 29 มี.ค. 62 เวลา 9.00 น.

(แฟ้มภาพ)

วันนี้ ก่อนเริ่มการพิจารณาทนายจำเลยทั้งหกได้ยื่นคำร้องเป็นครั้งที่สองเพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายเกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้ าคสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12 ที่จำเลยทั้งหกถูกฟ้อง ว่าได้ถูกยกเลิกโดยคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2561 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 61 จากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 62 ในนัดยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลแขวงเชียงใหม่ ทนายจำเลยได้ยื่นเพื่อให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าวแล้วครั้งหนึ่ง โดยการยื่นคำร้องทั้งสองครั้ง ศาลได้มีคำสั่งว่าจะวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าวพร้อมกับมีคำพิพากษาไปในคราวเดียวกัน

ทนายจำเลยจึงแถลงต่อศาลว่า การพิจารณาคดีนี้จะรวดเร็วขึ้น หากศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายที่ถูกยกเลิกนี้ตามที่จำเลยทั้งหกได้ร้องขอ เพราะการต่อสู้คดีในส่วนข้อกล่าวหาดังกล่าวจะยุติลง และจะทำให้คดีของจำเลยหนึ่งรายที่ถูกกล่าวหาด้วยคำสั่งนี้เพียงข้อหาเดียวยุติลงด้วย อย่างไรก็ตาม ศาลได้ระบุกับทนายจำเลยว่าการวินิจฉัยข้อกฎหมายในส่วนนี้ไม่ทำให้คดีเสร็จสิ้นไปทั้งหมด เนื่องจากในคดีนี้ยังมีข้อกล่าวหาใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบอยู่ด้วย ซึ่งยังทำให้ต้องมีการสืบพยานโจทก์และจำเลยในคดี เพื่อให้ศาลได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างทั่วถึงก่อนจะมีคำวินิจฉัยและคำพิพากษาได้ ทนายจำเลยจึงได้ขอเวลาในการปรึกษากับจำเลยทั้งหกก่อนเริ่มการสอบคำให้การต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากทนายความและจำเลยทั้งหกได้ปรึกษากันแล้ว จำเลยทั้งหกจึงขอให้การในคดี โดยจำเลยทั้งห้าคนที่ถูกฟ้องจากข้อกล่าวหาใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้การรับสารภาพในข้อกล่าวหาดังกล่าว แต่จำเลยทั้งหกขอให้การปฏิเสธในข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12

เมื่อสอบถามคำให้การจำเลยทั้งหกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ศาลได้ระบุว่าจากการที่จำเลยห้าคนได้รับสารภาพในข้อกล่าวหาใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้คดีเหลือเพียงประเด็นเกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12 ซึ่งเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่ศาลสามารถวินิจฉัยได้เอง จึงไม่มีประเด็นในคดีที่ต้องสืบพยานโจทก์และจำเลย ศาลจึงมีคำสั่งให้งดการสืบพยานโจทก์และจำเลย โดยนัดหมายจำเลยทั้งหกเพื่อฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง ในวันที่ 29 มี.ค. 62 เวลา 9.00 น. ต่อไป

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษามช. จัดกิจกรรม “รวมพลคนอยากเลือกตั้ง”

รู้จัก 6 ผู้ต้องหาคดีรวมพลคนอยากเลือกตั้งหน้ามช. CMU06

คดี CMU06 อัยการสั่งฟ้องข้อหาชุมนุมทางการเมือง ทั้งที่ความผิดถูกยกเลิกไปแล้ว

การฟ้องคดี CMU06: คำสั่งตามอำเภอใจของหัวหน้าคสช. ถึงความบิดเบี้ยวในกระบวนการยุติธรรม

 

X