สถานการณ์นักโทษการเมืองไทย “ตุลา 19 – ตุลา 57” สถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง

สถานการณ์นักโทษการเมืองไทย “ตุลา 19 – ตุลา 57” สถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง

สถาการณ์นักโทษทางการเมืองไทย

ตุลา 19 – ตุลา 57 สถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง

12 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนออกจดหมายข่าว เรื่องนักโทษทางการเมืองไทย ดังปรากฎข้างล่างนี้

ผู้ที่สนใจอ่านแบบข้อความ (Text) สามารถ Download ได้ตาม Link ที่แนบนี้

[TH] TLHR Newsletter- Political Prisoners -Oct14 Issue

TLHR NewsLetter-01

TLHR NewsLetter-02

 

TLHR NewsLetter-03

TLHR NewsLetter-04

TLHR NewsLetter-05

 

X