‘ไทวานรก้าวเดิน’ เริ่มแล้ว ถูกกดดันห้ามหน่วยงานอำนวยความสะดวกชาวบ้าน

กิจกรรม “ไทวานรก้าวเดิน” เริ่มขึ้นแล้ววันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 ธ.ค.61

วันนี้ (10 ธ.ค.61) ชาวบ้านเครือข่ายกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส เริ่มกิจกรรม “ไทวานรก้าวเดิน” เพื่อสื่อสารให้สาธารณะเห็นถึงผลกระทบจากกระบวนการสำรวจและทำเหมืองแร่โปแตช รวมทั้งยืนยันถึงสิทธิของชุมชนในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับชุมชน ด้วยถ้อยคำสั้น ๆ “หยุดขุดแร่โปแตช” กิจกรรมเดินเริ่มต้นจากบริเวณวัดโนนวิเวกศรีเมือง อ.วานรนิวาส ซึ่งเป็นหลุมสำรวจโปแตชหลุมแรก ไปสิ้นสุดโดยมีจุดหมายอยู่ที่ อ.เมืองสกลนคร ในวันที่ 15 ธ.ค. 61 รวมระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร โดยในวันแรกขบวนจะเดินเป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร แวะพักค้างคืนในเขต อ.พังโคน

ก่อนหน้าที่กิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้น ชาวบ้านได้แจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วานรนิวาส โดยเจ้าหน้าที่ได้สรุปสาระสำคัญการชุมนุมเป็นหนังสือตอบกลับมามีใจความสำคัญว่า ให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามคำสั่งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าพนักงานหรือเจ้าพนักงานจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการจัดระเบียบการจราจรของบุคคลและสถานที่ ทั้งยังระบุว่าให้ผู้จัดกิจกรรมระมัดระวังการทำกิจกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558

อย่างไรก็ตาม ก่อนการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีรายงานจากเพจ เหมืองแร่สกลนคร ว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 61  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้โทรศัพท์หานายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเทศบาลในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส เพื่อกำชับไม่ให้ให้ที่พักหรืออำนวยความสะดวก หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเดินขบวนต้านเหมืองแร่โปแตชที่จะจัดขึ้นวันที่ 10 – 15 ธ.ค. 61 นี้ พร้อมทั้งระบุว่า ถ้าหากใครหรือหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือกับกิจกรรมการเดินครั้งนี้ จะถูกกดดันทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่คนนั้น

นอกจากนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ยังถูกกดดันอย่างหนักจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคง เพื่อไม่ให้จัดและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ขณะที่เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. เดินทางเข้าพบแกนนำกิจกรรมถึงบ้านพักเพื่อสอบถามรายละเอียดของกิจกรรม รวมถึงสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน พื้นที่เอกชน และพื้นที่สาธารณะ ที่ชาวบ้านได้ติดต่อประสานงานไว้เพื่อพักค้างคืนและพักรับประทานอาหาร ถูกยกเลิกและไม่ให้ใช้สถานที่ดังกล่าวทั้งหมด โดยเจ้าของสถานที่ทุกแห่งอ้างว่าได้รับหนังสือแจ้งจากฝ่ายปกครองและหน่วยงานต้นสังกัดว่าห้ามให้การต้อนรับชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมไทวานรก้าวเดิน แต่เมื่อชาวบ้านขอดูหนังสือฉบับที่ถูกอ้างถึงกลับถูกปฏิเสธไม่ให้ดู

ขณะที่ในแถลงการณ์ของกลุ่มไทวานรก้าวเดินระบุว่าเมื่อปี 2558 บริษัท ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการสำรวจโปแตชที่ อ.วานรฯ นานกว่า 2 ปีที่ชาวบ้านพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับการขุดเจาะสำรวจแร่ดังกล่าวแต่ถูกอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครปฏิเสธ จนชาวบ้านต้องร้องคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ซึ่งวินิจฉัยให้อุตสาหกรรมจังหวัดต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเมื่อกลางปี 2561ที่ผ่านมา

และจากการออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเหมือนแร่โปรแตช มีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอวานรนิวาศถูกดำเนินคดีทั้งจากภาครัฐและเอกชนแล้ว 14 ราย ซึ่งเป็นทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งที่เรียกร้องค่าเสียหายกว่า 3.8 ล้านบาท

ป้ายคัดค้านเหมือนแร่โปรแตชของชาวบ้าน ซึ่งจนถึงขณะนี้มีชาวบ้านถูกดำเนินคดีทั้งจากรัฐและเอกชน 14 ราย

X