8 ตัวแทน “We walk เดินมิตรภาพ” ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ละเมิดเสรีภาพการชุมนุม ขัดรัฐธรรมนูญ

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 (พรุ่งนี้) เวลา 10.00 น. เครือข่ายภาคประชาสังคมในนาม People Go Network จะเดินทางไปยื่นคําร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ข้อ 12 ที่ห้ามการมั่วสุมชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 26 และมาตรา 44 โดยผู้ร้องคือผู้ต้องหาคดี we walk ทั้ง 8 คน พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่าย People Go Network จะนัดพบกันในเวลา 9.00 น. บริเวณประตูหน้าทางเข้าศูนย์ราชการฯ ริมถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อเดินเท้าเข้าไปในศูนย์ราชการฯ (อาคารบี) เพื่อยื่นหนังสือคําร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

วัตถุประสงค์ในการเข้ายื่นหนังสือครั้งนี้เพราะทางเครือข่ายเห็นว่าคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ข้อ 12 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 26 และมาตรา 44 โดยมีคำขอ 2 ประเด็นคือ

1.ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 มีข้อความหรือเนื้อหาที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 44
2. ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะให้หัวหน้า คสช.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 และให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องระงับการบังคับใช้คำสั่งดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่มีการทบทวนยกเลิกคำสั่งนั้นและปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

การยื่นตีความข้อ 12 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 เคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยกลุ่มภาคประชาสังคม 3 กลุ่ม โดยการสนับสนุนทางกฎหมายจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และโครงการอินเตอร์เน็ตกฎหมายเพื่อประชาชน ได้ใช้สิทธิตามมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง แต่เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องดังกล่าวไว้วินิจฉัย โดยให้เหตุผลว่าคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 มีสถานะใช้บังคับตามกฎหมาย คำร้องดังกล่าวจึงเป็นการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบว่า คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญบัญญัติสิทธิในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะแล้ว กล่าวคือ ผ่านการใช้สิทธิทางศาลที่พิจารณาคดีเป็นผู้ส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 212 และการยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการรแผ่นดิน ตามมาตรา 231 (1) กลุ่มภาคประชาสังคมทั้งสามในฐานะผู้ร้องจึงยังไม่สามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง

วันที่ 7 สิงหาคมนี้ จึงเป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งของกลุ่มภาคประชาสังคม ในนามเครือข่าย People GO Network ซึ่งเคยจัดกิจกรรม “We Walk ….เดินมิตรภาพ” และในครั้งนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 คนถูกแจ้งความดำเนินคดีด้วยข้อหา ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยหนึ่งในผู้ที่ถูกดำเนินคดีเคยเป็นผู้ร่วมยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับกลุ่มภาคประชาสังคมอื่น แต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องด้วยเหตุผลข้างต้น ดังนั้น ผู้ต้องหาทั้ง 8 คนในคดีดังกล่าวจึงใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อยืนยันเสรีภาพการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
1. นายสุทธิเกียรติ คชโส มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม โทร: 089-5770323
2. นายอัมรินทร์ สายจันทร์ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม โทร: 086-7311435

โดยการสนับสนุนทางกฎหมายจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR) และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (Enlaw)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

We Walk ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ

 

X