“Army57”: ยื่นคำร้องให้ศาลวินิจฉัยกม. ส่วนศาลนัดฟังคำสั่งพร้อมคดี “RDN50” 18 ก.ย. นี้

“Army57”: ยื่นคำร้องให้ศาลวินิจฉัยกม. ส่วนศาลนัดฟังคำสั่งพร้อมคดี “RDN50” 18 ก.ย. นี้

วันนี้ (12 ก.ค. 61) เวลา 10.45 น. ที่ศาลแขวงดุสิต กรุงเทพ นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การ ในคดีที่พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวงกรุงเทพ 3 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลย 45 คน ในคดีคนอยากเลือกตั้งชุมนุมบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพบก หรือ “Army57”  เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 61 โดยคดีนี้โจทก์ได้ขอรวมการพิจารณาคดีนี้รวมกับคดี “RDN50” หรือการชุมนุมที่ถนนราชดำเนิน เมื่อวันที่ 10 ก.พ.61 ด้านทนายจำเลยคัดค้านเนื่องจากพฤติการณ์และเหตุเกิดแตกต่างกัน ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้นัดวันตรงกันทั้งสองคดี แต่ได้แยกกระบวนการสอบคำให้การเช่นเดิม

สำหรับคดี “Army57” และ คดี “RDN50” ซึ่งเป็นการดำเนินคดีจำเลยจำนวนมาก ทำให้ทนายความของจำเลยคดีนี้ร่วมการทำงานจากคณะทนายความ 2 ชุด โดยคณะทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลแขวงวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในข้อกฎหมาย ว่าคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 3/58  ได้ถูกยกเลิกไปแล้วด้วยการตรา พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 โดยหากศาลเห็นว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกและใช้แทนคำสั่งที่ 3/58 แล้ว คำสั่งของหัวหน้าคสช. ที่ 3/58 จะไม่ถูกนำมาพิจารณาในคดีนี้

ขณะที่ทนายความอีกส่วนซึ่งร่วมทำคดีนี้ ได้ยื่นคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่าคำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่ 3/58 ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 โดยระหว่างนี้ศาลจะนำคำร้องของทนายความจำเลยไปพิจารณา ดังนั้นในวันนี้ ศาลจึงเลื่อนฟังคำสั่งในกรณีคำร้องไปเป็นวันที่ 18 ก.ย. 61 และศาลยังไม่ได้มีการตรวจพยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย

สำหรับในวันที่ 18 ก.ย. นี้ หลังจากที่จำเลยฟังคำสั่งศาลแล้ว กระบวนพิจารณาคดีจะมีการตรวจพยานและหลักฐาน ต่อจากนั้นจึงเป็นนัดต่อไปว่าศาลจะนัดหมายสืบพยานเมื่อใด ในส่วนความคืบหน้าเบื้องต้นในนัดวันที่ 18 ก.ย. นี้ ศาลได้อนุญาตให้จำเลยมีสิทธิที่จะมาฟังคำสั่งด้วยตัวเองหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ทนายความต้องมาฟังคำสั่งศาลแทนได้ เนื่องจากศาลเห็นว่าเนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และจำเลยทั้งหมดมีทนายความแล้ว เพื่อให้กระบวนพิจารณาเป็นไปอย่างไม่ชักช้า

ขณะที่กรณีของนายโชติศักดิ์ อ่อนสูง หนึ่งในผู้ต้องหาคดีการชุมนุมขของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งบริเวณถนนราชดำเนิน หรือ “RDN50” ยังอยู่ในขั้นตอนของการผัดฟ้อง ดังนั้นศาลจึงเลื่อนให้มีการส่งตัวไปพร้อมกันกับจำเลยคนอื่นเพื่อให้การสืบพยานของคดีนี้เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับคดี “Army57” โจทก์ได้ทำการยื่นฟ้องจำเลยทั้ง 45 คน ในฐานความผิดฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป, ข้อหาร่วมกันเป็นผู้ชุมนุมก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะอันเป็นที่ชุมนุม หรือทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมระหว่างเวลา 18.00-06.00 น.ของวันรุ่งขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต, ไม่เลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่ผู้จัดการชุมนุมได้แจ้งไว้ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 16 (1) (2) และ มาตรา 18, ข้อหาเดินเป็นขบวนในลักษณะการกีดขวางการจราจร หรือกระทําการด้วยประการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร ตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 108, 114 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

X