อัยการเลื่อนฟังคำสั่งคดี ‘We Walk เดินมิตรภาพ’ ครั้งที่ 5 เหตุ อย.สส.ยังไม่มีความเห็น

3 ก.ค. 2561 อัยการจังหวัดธัญบุรีนัด 8 สมาชิกเครือข่าย People Go Network มาเพื่อฟังคำสั่งอัยการในคดีที่พวกเขาถูกตั้งข้อหาชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปเป็นฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 จากการร่วมกันจัดกิจกรรม “We Walk เดินมิตรภาพ” แต่อัยการได้เลื่อนฟังคำสั่งอีกเป็นครั้งที่ 5 เนื่องจากอัยการสูงสุดยังไม่ส่งความเห็นกลับมา หลังจากทั้ง 8 คน ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดให้สั่งไม่ฟ้องคดีเพราะเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะไป

เวลา 10.40 น. นางสาวภาวินี ชุมศรี ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และนายสุทธิเกียรติ คชโส ทนายความจากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ต้องหาทั้ง 8 คน เข้าพบนายธนวุฒิ ดั่งหั่งหิน พนักงานอัยการเจ้าของสำนวนคดีชี้แจ้งว่าได้จัดการส่งสำนวนคดีไปยังอธิบดีอัยการภาค 1 แล้วเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2561 ขณะนี้อัยการเจ้าของสำนวนจึงต้องรอคำสั่งของอธิบดีอัยการภาค 1 โดยนายธนวุฒิกล่าวว่าคดีนี้เป็นที่สนใจของประชาชน จึงพยายามจะประสานงานเพื่อดำเนินการให้กระบวนการสั่งคดีของพนักงานคดีเป็นไปโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม อัยการยังคงเลื่อนฟังคำสั่งเป็นครั้งที่ 5 โดยนัดอีกครั้งในวันที่ 7 ส.ค. 2561 เวลา 10.30 น.

คดีนี้ พ.ท.ภูษิต คล้ายหิรัญ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 เป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีผู้ต้องหาทั้งแปดคน ฐานฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12 เรื่องการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป จากการจัดกิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพ ในนามเครือข่าย People Go Network เมื่อวันที่ 18 และ 20 ม.ค. 2561

ทนายความทั้งสองคนที่เป็นตัวแทนของผู้ต้องหาทั้ง 8 คน คือ 1. เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา 2. อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. นิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 4. สมชาย กระจ่างแสง มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 5. แสงศิริ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ 6. นุชนารถ แท่นทอง 7. จำนงค์ หนูพันธ์ จากเครือข่ายสลัม 4 ภาค และ8. อุบล อยู่หว้า ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรทางเลือก ไม่สามารถเดินทางเข้าพบอัยการจังหวัดธัญบุรีเพื่อฟังคำสั่งฟ้องคดีได้ เนื่องจากติดภารกิจ แต่มอบอำนาจให้ทนายความทั้งสองมาดำเนินการเพื่อรับฟังคำสั่งอัยการแทน

X