อัยการฟ้องขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน คดีอภิสิทธิ์ไม่ไปตามนัดฝากขัง

อัยการฟ้องขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน คดีอภิสิทธิ์ไม่ไปตามนัดฝากขัง

31 พ.ค. 2561 อัยการศาลแขวงดุสิตยื่นฟ้องอภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์ ข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 จากการไม่ไปรายงานตัวตามนัดขอฝากขังของพนักงานสอบสวน คดีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งหน้ากองทัพบก ศาลอนุญาตปล่อยตัวโดยให้สาบานตน และนัดพร้อมต่อไปวันที่ 9 ก.ค. 2561

คำฟ้องระบุว่า เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2561 จําเลยนี้ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาของสถานีตํารวจนครบาลชนะสงคราม ระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดย พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ผู้กล่าวหา กับผู้ต้องหารวม 57 คน ฐานร่วมกันชุมนุมทางการเมืองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย (คดีคนอยากเลือกตั้งหน้ากองทัพบก #ARMY57) ได้รับทราบข้อกล่าวหา และคําสั่งของ พ.ต.ท.ประจักษ์ พงษ์ปรีชา พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลชนะสงคราม ซึ่งสั่งการตามอํานาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้จําเลยไปรายงานตัวและพบ พ.ต.ท.ประจักษ์ พงษ์ปรีชา ที่ศาลแขวงดุสิต ในวันเดียวกันเวลา 14.00 น. เนื่องจากคดีที่ต้องทําการสอบสวนต่อไป มีเหตุออกหมายขังผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71

จําเลยทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น โดยไม่ยอมไปรายงานตัวต่อ พ.ต.ท.ประจักษ์ พงษ์ปรีชา เพื่อขอศาลแขวงดุสิตผัดฟ้องฝากขังจําเลยตามวันเวลาที่ผู้กล่าวหามีคําสั่ง จนกระทั่งศาลปิดทําการ โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

หลังอัยการยื่นฟ้องจ่อศาลแขวงดุสิต อภิสิทธิ์ให้การปฏิเสธ ศาลอนุญาตปล่อยตัวโดยให้สาบานตน และนัดพร้อมต่อไปวันที่ 9 ก.ค. 2561

X