5 น.ศ.-นักกิจกรรมยังไม่ได้ปล่อยตัว หลังศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นไม่ให้ประกัน

24 ต.ค. 63 ศาลอาญาอ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกัน “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์, “รุ้ง” ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล และ “ไมค์” ภาณุพงศ์ จาดนอก, สมยศ พฤกษาเกษมสุข ในคดี #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร และคดีปัก #หมุดคณะราษฎร2563 ของไมค์อีกคดี รวมทั้งเอกชัย หงส์กังวาน ในคดี ม.110 จากเหตุที่มีขบวนเสด็จผ่าน #ม็อบ14ตุลา

ศาลอุทธรณ์อ้างเหตุไม่ให้ประกันทั้งสี่คนในคดี #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร ซึ่งถูกกล่าวหาในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และข้อหาอื่นๆ รวมทั้งคดีปัก #หมุดคณะราษฎร2563 ที่ไมค์ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด พ.ร.บ.โบราณสถานฯ คล้ายคลึงกันว่า

“พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นว่า การกระทำตามข้อกล่าวหามีลักษณะเป็นการร่วมกันกระทำความผิดของกลุ่มบุคคลจำนวนมากอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความวุ่นวายขึ้น และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ชักนำให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายแผ่นดิน โดยการบุกรุกเข้าไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาคำคัดค้านของพนักงานสอบสวนแล้วยังปรากฏว่า ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายคดีในหลายท้องที่ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าในชั้นนี้หากอนุญาตให้ประกัน ผู้ต้องหาอาจจะก่อให้เกิดเหตุอันตรายหรือความเสียหายประการอื่น และน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนี กรณีสมควรรอฟังผลการสอบสวนก่อน ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนั้นชอบแล้ว”

.

เช่นเดียวกัน ในคดี ม.110 ศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกันเอกชัยโดยอ้างเหตุว่า “ลักษณะการกระทำตามข้อกล่าวหาเป็นเรื่องร้ายแรง ทั้งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 110 วรรค 2 มีอัตราโทษสูงต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 16-20 ปี หากอนุญาตให้ประกัน มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี เมื่อพิจารณาประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการให้ประกัน ในชั้นนี้เห็นสมควรรอผลการสอบสวนก่อน”

ทนายความได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เพื่อคัดค้านคำสั่งศาลอาญาที่ไม่ให้ประกันทั้ง 5 คน เมื่อวันที่ 21-22 ต.ค. ที่ผ่านมา หลังเมื่อวันที่ 17 ต.ค. ศาลอาญามีคำสั่งไม่ให้ประกันสมยศ, 19 ต.ค. ไม่ให้ประกันเอกชัยและไมค์ และวันที่ 21 ต.ค. ไม่ให้ประกันเพนกวินและรุ้ง กรณีของเอกชัย มีทนายความจากสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ (สกสส.) ดำเนินการยื่นประกัน

.

ทั้งนี้ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่ให้ประกัน แม้ว่าเพนกวิน, รุ้ง และไมค์จะให้เหตุผลว่า ปัจจุบันผู้ต้องหาเป็นนักศึกษา มีภาระต้องเข้าเรียน นำเสนองาน และสอบให้ครบตามกำหนด หากไม่ได้รับการประกันตัว จะกระทบโดยตรงต่อสิทธิและอนาคตทางการศึกษาของผู้ต้องหาอย่างร้ายแรง อีกทั้งรุ้งยังมีโรคประจำตัวป่วยเป็นโรคหอบหืด การถูกขังไว้ในเรือนจำที่แออัดอาจทำให้อาการของโรคกำเริบขึ้นจนเป็นอันตราย

อีกทั้งผู้ต้องหาทั้งห้ายังยืนยันในหลักสันนิษฐานว่า ผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด ซึ่งบัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 29 อันเป็นผลให้ผู้ต้องหาต้องได้รับสิทธิในการประกันตัวในระหว่างพิจารณาคดี

รวมทั้งยืนยันว่า การกระทำที่ถูกกล่าวหาเป็นเพียงการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ ซึ่งกติการะหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 44 รับรองไว้ จึงย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

.

X