ศาลอาญายกคำร้องขอประกัน ‘เวหา’ ครั้งที่ 4 หลังถูกคุมขังมาแล้ว 39 วัน

18 เม.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ที่ศาลอาญา ครอบครัวของเวหา แสนชนชนะศึก ได้เข้ายื่นขอประกันตัวเป็นครั้งที่ 4 ภายหลังถูกกล่าวหาในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) กรณีแชร์โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “เยาวชนปลดแอก” เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2564 ซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์การจัดการวัคซีนของรัฐบาล และจากโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2565 ซึ่งมีเนื้อหาวิจารณ์ศาลและความอยุติธรรมที่ศาลได้กระทำกับตน

คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครั้งที่ 4 โดยสรุประบุว่า ผู้ต้องหาในคดีนี้ให้การปฎิเสธตลอดข้อกล่าวหา ขณะถูกจับกุมได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โดยไม่ได้ขัดขืนหรือมีพฤติการณ์หลบหนี พฤติการณ์ที่ถูกระบุว่าเป็นความผิดเป็นการกล่าวหาของพนักงานสอบสวนแต่เพียงฝ่ายเดียว การกล่าวหาว่าบุคคลใดกระทําความผิดต่อประมวลกฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวหาได้ การคุมขังตัวผู้ต้องหาไว้เป็นการกระทําที่เกินสมควรแก่เหตุและเกินความจําเป็นแก่กรณี

นอกจากนี้ผู้ต้องหาเป็นผู้ป่วยจิตเภทอยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก มีความจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง การถูกคุมขังไว้ระหว่างสอบสวนส่งผลกระทบต่อการรักษาโรค และผู้ต้องหายังต้องพบแพทย์เพื่อรับยาและตรวจติดตามอาการ

หากศาลเห็นสมควรกําหนดเงื่อนไขใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของผู้ต้องหา และเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เห็นว่าผู้ต้องหาไม่มีเจตนาคิดจะหลบหนี ผู้ต้องหายินยอมติดกําไลติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) และตั้งผู้กํากับดูแล รวมถึงยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดของศาลที่กําหนดเพื่อป้องกันมิให้หลบหนี ขอให้ศาลตั้งมารดาผู้ต้องหาหรือบุคคลอื่นที่ศาลกําหนดเป็นผู้กํากับดูแล

อย่างไรก็ตาม ในเวลา 15.40 น. นายอรรถการ ฟูเจริญ ผู้พิพากษาศาลอาญา ได้มีคำสั่งยกคำร้องไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ด้วยเหตุผลเดียวกันกับการยื่นประกันในครั้งที่ 2 และ 3 ว่า ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากได้ระบุเหตุผลไว้ชัดแจ้งแล้ว และไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม

ปัจจุบัน เวหายังคงถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ โดยถูกคุมขังมาตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2565 รวมเป็นระยะเวลา 39 วัน โดยในชั้นสอบสวน พนักงานสอบสวนมีระยะเวลาขอฝากขังได้ทั้งหมด 84 วัน ในจำนวน 7 ผัด

ทั้งนี้ น่าสังเกตว่าพฤติการณ์ที่เวหาถูกกล่าวหา การแชร์โพสต์ข้อความแรกเกิดขึ้นก่อนการถูกกล่าวหาในคดีแรก ที่เขาได้รับการประกันตัว จึงไม่ใช่การฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกัน ขณะที่ข้อความที่ 2 เนื้อหาของโพสต์ก็ไม่ได้มีความแน่ชัดว่าเข้าข่ายข้อหาตามมาตรา 112 อย่างไร


อ่านเพิ่มเติม

ศาลอาญาสั่งยกคำร้องไม่ให้ประกันตัว “เวหา” คดี ม.112 เป็นครั้งที่ 3

ศาลอาญาไม่ให้ประกันตัว “เวหา” หลังถูกจับกุมคดี ม.112 แชร์โพสต์เพจ ‘เยาวชนปลดแอก’

X