ศาลขอนแก่นเลื่อนไต่สวนคดี 7 นักศึกษาละเมิดอำนาจศาล ก่อนให้อาจารย์ใช้ตำแหน่งประกันตัว

ศาลขอนแก่นเลื่อนไต่สวนคดี 7 นักศึกษาละเมิดอำนาจศาล ก่อนให้อาจารย์ใช้ตำแหน่งประกันตัว

นักศึกษา 6 ราย ปฏิเสธข้อกล่าวหาละเมิดอำนาจศาล และแถลงขอต่อสู้คดีด้วยตนเอง ด้าน ‘นิว’ สิริวิชญ์ ไม่มาศาล แต่ให้ผู้รับมอบอำนาจมายื่นคำร้องเลื่อนคดีแทน

24 เม.ย. 60 เวลาประมาณ 09.00 น. นักศึกษาที่ได้รับหมายเรียกของศาลจังหวัดขอนแก่นในคดีละเมิดอำนาจศาล จำนวน 6 ราย ได้แก่ อภิวัฒน์ สุนทรารักษ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, พายุ บุญโสภณ, อาคม ศรีบุตตะ, จุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ, ภานุพงศ์ ศรีธนานุวัฒน์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่มดาวดิน) และณรงค์ฤทธิ์ อุปจันทร์ นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มพลเมืองคนรุ่นใหม่) พร้อมเพื่อนนักศึกษาประมาณ 15 คน เดินเท้าจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาที่ศาลจังหวัดขอนแก่นตามที่ศาลนัดหมาย

ขณะที่สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ ‘นิว’ อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักกิจกรรมกลุ่มพลเมืองโต้กลับ ไม่ได้เดินทางมาศาล โดยมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอเลื่อนการพิจารณาเนื่องจากยังไม่ได้รับหมายจากศาล  และติดเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนเรียนไว้ พร้อมทั้งขอปรึกษากับทนายความก่อน

เวลา 10.00 น. ศาลเริ่มพิจารณาคดี โดยอ่านข้อความของผู้กล่าวหาให้นักศึกษาทั้ง 6 ฟัง มีใจความว่า ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการศาลจังหวัดขอนแก่นกล่าวหาว่า เมื่อวันที่ 10 ก.พ.60 เวลา 10.00 น. มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งมาทำการปราศรัย ร้องเพลง แสดงท่าทาง และนำอุปกรณ์มาเป็นสัญลักษณ์แสดงความไม่พอใจการพิจารณาของศาล บริเวณหน้าศาล การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล ศาลได้ไต่สวนพยานในเหตุการณ์รวม 3 คน พยานคนหนึ่งคือ พ.ต.ท. อดิศักดิ์ หลังจากดูรูปและวีดิโอที่บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วได้ตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง พบว่ามีชื่อที่สามารถตรวจสอบได้จำนวน 7 คน ศาลจึงมีหมายเรียกบุคคลดังกล่าว

จากนั้น ศาลได้ให้นักศึกษาทั้ง 6 ดูรูปภาพกิจกรรมที่หน้าศาลจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 60 ทั้ง 6 ราย ยืนยันว่าคนในรูปถ่ายคือตนเอง ศาลจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดอำนาจศาล และได้แจ้งผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 6 ว่า มีสิทธิที่จะมีทนาย และจะให้การหรือไม่ก็ได้ แล้วจึงสอบถามว่า มีทนายหรือยัง ก่อนถามคำให้การ นักศึกษาทั้ง 6 ราย แถลงไม่ต้องการทนายความ ประสงค์ต่อสู้คดีด้วยตนเอง และให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา

ต่อมา ศาลได้ถามนักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 6 ราย ว่ามีญาติมาด้วยไหม ซึ่งทั้ง 6 ตอบว่า ไม่มีญาติมา เนื่องจากญาติอยู่ไกล ศาลจึงถามต่อว่า หากไม่มีญาติมาแล้วจะยืนยันได้อย่างไรว่า ถ้าศาลอนุญาตปล่อยตัวแล้วจะมาศาลตามกำหนดนัด ภานุพงศ์ กล่าวต่อศาลว่า เราเป็นนักศึกษาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเราเคารพกฎหมาย เคารพกระบวนการยุติธรรม ขณะที่จุฑามาสแถลงว่า มีอาจารย์ 2 ท่าน มาศาล และจะใช้ตำแหน่งเป็นประกันทั้งหมดในครั้งนี้

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 6 ให้การปฏิเสธและอยู่ในระหว่างให้ทำคำคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับระบุพยานมายื่นต่อศาล ภายใน 15 วัน ประกอบกับนายสิริวิชญ์ ไม่ได้เดินทางมาศาลตามหมายเรียก จึงให้เลื่อนนัดไต่สวนใหม่ในวันที่ 31 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งให้ปล่อยชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 6 ที่มาศาลในวันนี้ เนื่องจากทั้ง 6 มาศาลตามกำหนดนัด ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี โดยให้บุคคลอื่นทำสัญญาประกันในวงเงินคนละ 50,000 บาท

ทั้งนี้ ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และ ดร.เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ใช้ตำแหน่งยื่นประกันนักศึกษาทั้ง 6 คน

คดีนี้สืบเนื่องมาจากเครือข่ายนักศึกษา 4 ภาค จัดกิจกรรมบนฟุตบาทหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 60 เพื่อสะท้อนถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรม และให้กำลังใจ จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ “ไผ่ ดาวดิน” นักศึกษากลุ่มดาวดิน ซึ่งถูกอัยการจังหวัดขอนแก่นยื่นฟ้อง กล่าวหาว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ จากการแชร์บทความพระราชประวัติรัชกาลที่ 10 ของสำนักข่าวบีบีซีไทย โดยถูกถอนประกันจากเหตุที่ยังเป็นที่สงสัยว่าเป็นไปตามกรอบของกฎหมายหรือไม่ และไม่ได้รับการประกันอีกเลยแม้ยื่นประกันอีก 8 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘ไผ่’ ยื่นอุทธรณ์ถึงศาลอุทธรณ์ภาค 4 หลังศาลขอนแก่นไม่ให้ประกันแล้ว 6 ครั้ง

7 นักศึกษา คดีละเมิดอำนาจศาล ยืนยันจัดกิจกรรมสะท้อนปัญหากระบวนการยุติธรรม

 

X