อีกคดี ศาลทหาร-ศาลยุติธรรมให้คดี ‘จ่านิว’ ฝ่าฝืน MOU พิจารณาในศาลทหาร

ศาลทหารและศาลแขวงปทุมวันมีความเห็นตรงกันให้คดี ‘จ่านิว’ฝ่าฝืน MOU ข้อไม่ชุมนุมการเมือง เป็นคดีที่อยู่ในการพิจารณาของศาลทหาร เพราะศาลเห็นว่า คสช. เป็นรัฏฐาธิปัตย์ออกประกาศ คำสั่งและกฏหมายได้ หลังพิจารณาศาลนัดถามคำให้การ21ก.พ.2560

9 ธ.ค.2559 ศาลทหารมีนัดฟังความเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ในคดีของนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว ข้อหาฝ่าฝืนเงื่อนไขปล่อยตัวผู้ถูกกักตัวตามกฎอัยการศึก ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 40/2557 จากเหตุเข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งที่รัก(ลัก) เมื่อ14กุมภาพันธ์ 2558หลังจากเมื่อวันที่ 31ส.ค.2559จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจพิพากษาของศาลใด ซึ่งคดีนี้ทั้ง 2ศาลเห็นตรงกันว่าคดีนี้อยู่ในการพิจารณาของศาลทหารโดยให้เหตุผลดังนี้

ศาลทหารเห็นว่าหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22พ.ค.2557 คสช. ได้อาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.กฎอัยการศึกในการออกประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และได้ออกประกาศฉบับที่ 37/2557 เรื่องความผิดที่อยู่ในการพิจารณาของศาลทหารที่กำหนดให้ความผิดตามประกาศหรือคำสั่ง คสช.อยู่ในการพิจาณาของศาลทหารซึ่งได้รับรองความชอบธรรมตามมาตรา 47 วรรค 1ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ซึ่งคดีนี้อัยการโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยฐานฝ่าฝืนประกาศ คสช.ฉบับที่ 40/2557คดีนี้จึงอยู่ในการพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร

ในส่วนความเห็นของศาลแขวงปทุมวันสรุปได้ว่าเมื่อ คสช. ยึดอำนาจปกครองประเทศและได้ออกใช้อำนาจรัฐออกประกาศ คสช.ฉบับที่ 37/2557 และประกาศ คสช.ฉบับที่ 40/2557จึงเป็นการออกประกาศและคำสั่งโดยใช้อำนาจความเป็นรัฏฐาธิปัตย์ นอกจากนั้นมาตรา 47 วรรค 1 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ที่บัญญัติให้ประกาศและคำสั่ง หรือคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ประกาศตั้งแต่ 22 พ.ค.2557 ทำให้ประกาศทั้ง 2 ฉบับชอบด้วยกฎหมาย

แม้ภายหลังจะมีการยกเลิกกฎอัยการศึกก็ไม่ทำให้ประกาศทั้ง 2ฉบับถูกยกเลิกไปด้วย การที่อัยการศาลทหารเป้นโจทก์ฟ้องจำเลยกระทำความผิดตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 40/2557 ซึ่งเป็นฐานความผิดตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 37/2557 คดีนี้จึงอยู่ในการพิจารณาของศาลทหาร

ภายหลังศาลอ่านความเห็นเสร็จสิ้นได้นัดถามคำให้การจำเลยในวันที่ 21 ก.พ.2560

คดีนี้เป็นอีกคดีที่ศาลยุติธรรมมีความเห็นในเชิงรองรับการออกประกาศของคสช.ในฐานะที่เป็นรัฏฐาธิปัตย์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ศาลจังหวัดตลิ่งชันได้มีความเห็นให้คดี “นั่งรถไฟไปอุทยานราชภักดิ์ ส่องแสงหากลโกง” ที่มีนายสิรวิชญ์และพวกร่วมกันเป็นจำเลยรวม 11 คน อ่านเพิ่มเติม ที่นี่

ความเห็นของศาลฉบับเต็มดาวโหลดได้ที่นี่ ความเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศาลทหารให้จ่านิวขอเลื่อนสอบคำให้การคดีฝ่าฝืนเงื่อนไขปล่อยตัว 26ก.ค. ศาลสั่งขังแต่ให้ประกันตัว2หมื่นบาท

X