ศาลอาญายกคำร้องไต่สวนควบคุมตัวไม่ชอบของ 4 ผู้ต้องหาคดีแอดมินเพจ เหตุถูกควบคุมตัวตาม 3/58แล้วยังไม่ครบ 7วัน

ศาลยกคำร้องไต่สวนกรณีควบคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ที่ถูกควบคุมทั้ง 4 คนเมื่อวันที่ 27เม.ย.ที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าไม่ถือเป็นการจับกุมและควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะจับตอนกลางวันและคำสั่งหัวหน้า คสช.3/58 ยังมีผลบังคับใช้และยังถูกควบคุมตัวไม่ครบ 7 วัน

29 เม.ย.2559 เวลา 10.00 น.ศาลได้ทำการไต่สวนเพิ่มเติมจากภาวิณี ชุมศรี ทนายความผู้ร้อง เกี่ยวกับกรณีแถลงข่าวการจับกุมผู้ถูกควบคุมตัวทั้ง 4 ที่กองบังคับการปราบปราม ว่ามีการแจ้งข้อหาอะไรบ้าง โดยทางทนายความได้แจ้งต่อศาลว่า มีการแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 และ ความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จากนั้นผู้พิพากษาได้นำข้อเท็จจริงที่เพิ่มเติมดังกล่าวเข้าปรึกษาต่ออธิบดีศาลอาญาเพื่อมีคำสั่ง จากนั้นในเวลา 11.00 น. ผู้พิพากษาขึ้นนั่งอ่านคำสั่งได้โดยมีสาระสำคัญดังนี้

“ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การเข้าจับกุมและควบคุมตัวกระทำในเวลากลางวัน ซึ่งผู้ที่เข้าทำการจับกุมและควบคุมตัวเป็นทหาร และช่วงเวลาที่มีการจับกุมและควบคุมตัวนั้นอยู่ระหว่างประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของชาติ มีผลใช้บังคับ และให้อำนาจเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงข้าราชการทหารปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าว ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า คสช. และจากการไต่สวนเพิ่มเติมได้ความว่า ผู้ถูกจับกุมถูกควบคุมตัวในความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ซึ่งเป็นความผิดตามคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ข้อ 3 (2) และเมื่อนับจากวันถูกจับถึงวันยื่นคำร้องยังไม่เกินระยะเวลา 7 วัน ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ข้อ 6 ถือว่าการเข้าจับกุมและควบคุมตัวเป็นการกระทำตามกฎหมายโดยเปิดเผยและโดยสุจริต จึงไม่ถือเป็นการจับกุมและควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตาม ปแระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90”

ด้านน.ส.ภาวินี ชุมศรี ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ให้ความเห็นว่า “ในขณะที่ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวนั้น ทางเราไม่ทราบชะตากรรมของผู้ถูกจับกุม ทำให้ต้องดำเนินการยื่นคำร้องดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเพื่อให้มีการปล่อยตัวผู้ถูกจับกุม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการนำตัวผู้ถูกจับกุมมาแจ้งข้อกล่าวหา ทางเราจึงสบายใจขึ้น เพราะอย่างน้อยก็มีการดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งจากนี้เราก็จะทำการคัดค้านการฝากขัง และยื่นขอประกันตัวต่อไป จากคำสั่งของศาลในครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ศาลได้วินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมทำตามกฎหมาย และโดยสุจริต ซึ่งในความเป็นจริงการจับกุมดังกล่าว สามารถปฏิบัติตาม ป.วิ.อ. ปกติได้ โดยไม่ต้องอาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558”

กรณีที่ศาลนัดในวันนี้สืบเนื่องจากวานนี้ญาติของผู้ที่ถูกทหารควบคุมตัวไปจากบ้านพักเมื่อช่วงเช้าวานนี้ได้แก่ นพเก้า คงสุวรรณ ศุภชัย สายบุตร วรารัตน์ เหม็งประมูล(สงวนชื่อนามสกุลจริง) และหฤษฏ์ มหาทน เดินทางไปที่ศาลอาญาพร้อมทนายความของศูนย์ทนายความฯ เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ปล่อยตัวทั้ง 4 คนเนื่องจากเห็นว่าเป็นการควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90 ซึ่งศาลได้ทำการไต่สวนทนายความในบ่ายวันเดียวกันนั้น ศาลนัดอ่านคำสั่งคำร้องขอปล่อยตัววันนี้

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลสถานการณ์ : กรณี 8 คน แอดมินเพจ คืนนี้ถูกคุมที่กองปราบฯ และศาลนัดฟังคำสั่งไต่สวนควบคุมตัวไม่ชอบพรุ่งนี้ 10 โมง

X