สถิติผู้ถูกจับกุม-ดำเนินคดี ตั้งแต่การชุมนุม #คณะราษฎร 13 ต.ค.

ข้อมูลผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี ตั้งแต่เริ่มการชุมนุม #คณะราษฎร 13 ต.ค. 63

** ข้อมูลถึงวันที่ 3 พ.ย. 63 เวลา 21.40 น.
สรุปตัวเลขผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี อย่างน้อย 90 ราย
ผู้ถูกดำเนินคดี 84 ราย  (6 คนถูกปล่อยตัวโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา)

 

ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี จากการชุมนุมของ #คณะราษฎรอีสาน เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 63 บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ลำดับชื่อผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดีข้อหาสถานะสถานที่ถูกคุมขัง
1จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา2 คดี

1. คดีชุมนุมสนามหลวง 19 ก.ย. – ป.อาญา ม.116, 385, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.114, พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ม.19, ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต

2. คดีชุมนุม #คณะราษฎรอีสาน — ป.อาญา ม.215, 358, 368, 385, 391, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.โรคติดต่อ ม.34 (6), พ.ร.บ.ชุมนุมฯ, พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.114, พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ม.12,19, ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ศาลอุทธรณ์/ศาลอาญาให้ประกันตัวเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 63 รวมถูกคุมขังทั้งหมด 11 วันบก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
2วชิรวิชญ์ ลิมป์ธนวงศ์ป.อาญา ม.215, 358, 368, 385, 391, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.โรคติดต่อ, พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.114, พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ม.12,19ศาลอุทธรณ์/ศาลแขวงดุสิตให้ประกันตัว เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63 รวมถูกคุมขังทั้งหมด 7 วันบก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
3ปริญญ์ รอดระหงส์
4ปวริศ แย้มยิ่ง
5ฐิติสรรค์ ญาณวิกร
6ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ (แอมมี่)
7วันชัย สุธงสา
8วรางคณา แสนอุบล
9นันทพงศ์ ปานมาศ
10ทวีชัย มีมุ่งธรรม
11เมยาวัฒน์ บึงมุม
12ธนกฤต สุขสมวงศ์
13เพ็ญศรี เจริญเณรรักษา
14อภิชญา เพิ่มพงษ์พิพัฒน์
15มุสิก ผิวอ่อน
16ภักดี ศรีรัตอําไพ
17นวพล ต้นงาม
18กิตติภูมิ ทะสา
19ทรงพล สนธิรักษ์
20จิรวัฒน์ รูปใหญ่
21เยาวชนอายุ 17 ปีศาลเยาวชนให้ประกันตัวเมื่อ 14 ต.ค. 63บก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
22ผู้ขับรถขนเต็นท์พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ กีดขวางการจราจรเปรียบเทียบปรับ 200 บาท
23ศรัณย์  แสงนายุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกีดขวางการจราจรเปรียบเทียบปรับ 200 บาท
ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี จากการชุมนุมของ #คณะราษฎร เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 63 บริเวณทำเนียบรัฐบาล (จับกุมเช้ามืดวันที่ 15 ต.ค.)
ลำดับชื่อผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดีข้อหาสถานะสถานที่ถูกคุมขัง
24อานนท์ นำภาคดีชุมนุมที่ประตูท่าแพเชียงใหม่ 9 ส.ค. 63

ป.อาญา มาตรา 116, พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.โรคติดต่อ, ใช้เครื่องขยายเสียงไม่ได้รับอนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 5/ศาลจังหวัดเชียงใหม่ให้ประกันตัวเมื่อ 26 ต.ค. 63 แล้วถูกอายัดตัวในคดีชุมนุม 19 กันยา ศาลอาญาไม่ให้ประกันตัว แต่ไม่ให้ฝากขังผัดที่ 2 รวมถูกคุมขัง 19 วันบก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำกลางเชียงใหม่ (ได้รับการปล่อยตัวแล้วถูกอายัดตัวในคดีชุมนุม 19 กันยา ฝากขังต่อที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
25ประสิทธิ์ ครุธาโรจน์ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ให้ประกันตัวเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 63 รวมถูกคุมขัง 7 วันบก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำกลางเชียงใหม่ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
26พริษฐ์ ชิวารักษ์คดีการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 10 ส.ค. 63

ป.อาญา มาตรา 116, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, พ.ร.บ.โรคติดต่อ, ใช้เครื่องขยายเสียงไม่ได้รับอนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 1/ศาลจังหวัดธัญบุรีให้ประกันเมื่อ 20 ต.ค. 63 แล้วถูกอายัดตัวในคดีชุมนุม 19กันยา ศาลอุทธรณ์/ศาลอาญาไม่ให้ประกัน ก่อนศาลไม่อนุญาตฝากขังต่อผัดที่ 3 รวมถูกคุมขัง 16 วันบก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำอำเภอธัญบุรี, เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
27ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุลศาลอุทธรณ์ภาค 1/ศาลจังหวัดธัญบุรีให้ประกันเมื่อ 20 ต.ค. 63 แล้วถูกอายัดตัวในคดีชุมนุม 19กันยา ศาลอุทธรณ์/ศาลอาญาไม่ให้ประกัน ก่อนศาลไม่อนุญาตฝากขังต่อผัดที่ 3 รวมถูกคุมขัง 16 วันบก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำอำเภอธัญบุรี, ทัณฑสถานหญิงกลาง (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
28ณัฐชนน ไพโรจน์ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้ประกันตัว ปล่อยตัวเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 63 รวมถูกคุมขัง 6 วัน  บก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำอำเภอธัญบุรี (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
29ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ครองสินไชโยฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯศาลแขวงดุสิตให้ประกันตัวเมื่อ 16 ต.ค. 63 โดยผู้ต้องหา 3 ราย ที่เป็นนักศึกษาให้ปล่อยตัวไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ผู้ต้องหาอื่นๆ ให้ใช้หลักทรัพย์ประกันตัว 1 หมื่นบาทบก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
30สมประสงค์ เปาอินทร์
31สัมฤทธิ์ นาคสุทธิ
32เจษฎา พงษ์วันนา
33โชคชัย โรจนชาญปรีชา
34ปารย์พิรัย์ บุญญาธนาภูวเดช
35เดือน คงยอด
36สิงหา ดลสุข
37เจษฎา จอกโคกสูง
38ไชญะภัณฑ์ พันทรศิริมาส
39โสภา พรมกสิกร
40เริงชัย บังวงศ์
41วิชัย โรคน้อย
42วันชัย สิงห์สวัสดิ์
43วโรตม์ เทศทอง
44ชาติชาย แจ่มจันทร์
45พนธกร พวงบุปผา
46ศักดา อุประ
47กานต์ ทัศนภักดิ์ถูกคุมตัวไปที่บก.ตชด.ภาค 1 ไม่ถูกตั้งข้อหา
48ทรงธรรม แก้วพันพฤกษ์ถูกคุมตัวไปที่สน.ชนะสงคราม ไม่ถูกตั้งข้อหา
49วิศรุต สวัสดิ์วร
50ยุทธนา โคระดา
ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี จากการชุมนุมของ #15ตุลาไปราชประสงค์ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 63 ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์
ลำดับชื่อผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดีข้อหาสถานะสถานที่ถูกคุมขัง
51ปัญญา (สงวนนามสกุล)ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

(ตะโกน “ขี้ข้าเผด็จการ” ใส่ตำรวจ)

ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัวเมื่อ 16 ต.ค. 63 วางหลักทรัพย์ 20,000 บาทบก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
52พรเทพ คงอินทร์ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
(พนักงานขับรถเครื่องเสียง)
ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัวเมื่อ 16 ต.ค. 63 วางหลักทรัพย์ 20,000 บาทบก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
53ธนิษฐา (สงวนนามสกุล)
54นฤชา จันทร์สุข
55นัดธวัช ขุนแข็ง
56ศักดิ์ชัย ศรีเมือง
57ธีรชัย จุติมงคลกุล
ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี จากการชุมนุมขอ #ม็อบ16ตุลา เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63 ที่บริเวณสี่แยกปทุมวัน
ลำดับชื่อผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดีข้อหาสถานะสถานที่ถูกคุมขัง
58ชินวัตร จันทร์กระจ่างคดีการชุมนุมที่ราชประสงค์ 15 ต.ค. – ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัวเมื่อ 17 ต.ค. 63 วางหลักทรัพย์ 20,000 บาทบก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
59ทัดเทพ เรืองประไพกิจเสรี
60สมบัติ ทองย้อย
61ณัฐนนท์ ดวงสูงเนินฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯศาลแขวงปทุมวันยกคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหาเมื่อ 17 ต.ค. 63บก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
62อนุรักษ์ เจนตวนิชย์
63เอฐ์เรียฐ์ ฟอฟิ
64ชลธิชา คุ้มจันทร์อัด
65พรพสุ ชูรอด
66คณิติน ติเยาว์
67อรรคพล วันทะไชย
68อินทราช แสงมณี
69กิตติ พันธภาค ผู้สื่อข่าวประชาไทขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 300 บาทบก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)

 

ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดีอื่นๆ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63
ลำดับชื่อผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดีข้อหาสถานะสถานที่ถูกคุมขัง
70บุญเกื้อหนุน เป้าทองป.อาญา มาตรา 110ศาลอาญาให้ประกันตัวเมื่อ 17 ต.ค. 63 วางหลักทรัพย์ 2 แสนบาทบก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
71เอกชัย หงส์กังวานศาลอุทธรณ์/ศาลอาญาไม่ให้ประกันตัว แต่ไม่ให้ฝากขังผัดที่ 3 รวมถูกคุมขัง 18 วันบก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำพิเศษกรุงเทพ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
72สมยศ พฤกษาเกษมสุขคดีชุมนุมสนามหลวง 19 ก.ย.

ป.อาญา ม.116, 385, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.114, พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ม.19, ใช้เครื่องขยายโดยไม่ได้รับอนุญาต

ศาลอุทธรณ์/ศาลอาญาไม่ให้ประกันตัว แต่ไม่ให้ฝากขังผัดที่ 3 รวมถูกคุมขัง 18 วันสน.ชนะสงคราม, เรือนจำพิเศษกรุงเทพ(ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
.
ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 63
ลำดับชื่อผู้ถูกจับกุมข้อหาสถานะสถานที่ถูกคุมขัง
73กรกช แสงเย็นพันธ์คดีการชุมนุมที่ราชประสงค์ 15 ต.ค.
ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัวเมื่อ 19 ต.ค. 63 วางหลักทรัพย์ 20,000 บาทบก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
74วสันต์ กล่ำถาวร
75ณัฐชนน พยัฆพันธ์
76สิรภพ พุ่มพึ่งพุทธศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัวเมื่อ 19 ต.ค. 63 ไม่ต้องวางหลักทรัพย์
77ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา2 คดี
1. คดีการชุมนุมที่ราชประสงค์ 15 ต.ค. ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ2. คดีการชุมนุมที่แยกปทุมวัน 16 ต.ค. ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัวทั้งสองคดี เมื่อ 19 ต.ค. 63 ไม่ต้องวางหลักทรัพย์บก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
78ภาณุพงศ์ จาดนอก4 คดี
1. คดีการชุมนุมที่ราชประสงค์ 15 ต.ค. ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
2. คดีการชุมนุมที่แยกปทุมวัน 16 ต.ค. ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
3. คดีการชุมนุมที่สนามหลวง 19 ก.ย. — ป.อาญา ม.116, 215 ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
4. คดีการฝังหมุดคณะราษฎรที่สนามหลวง 20 ก.ย. — พ.ร.บ.โบราณสถานฯ ม.32
ศาลอุทธรณ์/ศาลอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัว ก่อนศาลไม่อนุญาตฝากขังต่อผัดที่ 3 เมื่อ 30 ต.ค. 63 รวมถูกคุมขัง 14 วันบก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำพิเศษกรุงเทพ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
79ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย แก้วคำปอดคดีการชุมนุมที่อุบลราชธานี 22 ส.ค.

ป.อาญา ม.116 – พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

ศาลจังหวัดอุบลราชธานีให้ประกันเมื่อ 19 ต.ค. 63 ใช้ตำแหน่ง ส.ส. เป็นหลักประกันสภ.เมืองอุบลฯ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
80สนธยาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3)ศาลอุทธรณ์ภาค 2/ศาลจังหวัดพัทยา ให้ประกันตัว ปล่อยตัวเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 63สภ.เมืองพัทยา, เรือนจำพิเศษพัทยา (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
81ภูมิ (สงวนชื่อและนามสกุล) นักเรียนอายุ 16 ปีถูกควบคุมตัวไปพร้อมณวรรษ ก่อนถูกส่งตัวกลับมาที่สน.ปทุมวัน ให้ผู้ปครองมารับ ไม่ได้ตั้งข้อหา
.
ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 63
ลำดับชื่อผู้ถูกจับกุมข้อหาสถานะสถานที่ถูกคุมขัง
ซ้ำนายชินวัตร จันทร์กระจ่าง
(ถูกควบคุมตัวอีกครั้ง)
2 คดี

1. คดีการชุมนุมที่แยกปทุมวัน 16 ต.ค. ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

2. คดีการชุมนุมที่ท่าน้ำนนทบุรี วันที่ 10 ก.ย. 63 ข้อหา ป.อาญา มาตรา 116 และใช้เครื่องขยายเสียงไม่ได้รับอนุญาต

ศาลแขวงปทุมวันศาลจังหวัดนนทบุรีให้ประกันตัวเมื่อ 19 ต.ค. 63 ไม่ต้องวางหลักทรัพย์ ส่วนศาลแขวงนนทบุรีให้ประกันตัวในวงเงิน 100,000 บาทบก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
82น.พ.ทศพร เสรีรักษ์คดีการชุมนุมที่แยกปทุมวัน 16 ต.ค.
ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัวเมื่อ 19 ต.ค. 63 ไม่ต้องวางหลักทรัพย์บก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
83นักศึกษาที่จังหวัดลำปางประมวลกฎหมายอาญามาตรา 360ได้ปล่อยตัวในระหว่างสอบสวนไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
84นายพิชญ์ ไกรมากประมวลกฎหมายอาญามาตรา 360, พ.ร.บ.ความสะอาดฯ มาตรา 14ได้ปล่อยตัวในระหว่างสอบสวน วางหลักทรัพย์ 5 หมื่นบาทสภ.เมืองเชียงใหม่ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
85หนุ่มเชียงใหม่วัย 25 ปีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 360, พ.ร.บ.ความสะอาดฯ มาตรา 14ได้ปล่อยตัวในระหว่างสอบสวน วางหลักทรัพย์ 5 หมื่นบาทสภ.เมืองเชียงใหม่ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
86นายนิพนธ์ อึ่งขาวพนักงานเก็บเครื่องเสียงในการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถูกควบคุมตัวไปสน.พญาไท และยึดเครื่องเสียง ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา
.
ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63
ลำดับชื่อผู้ถูกจับกุมข้อหาสถานะสถานที่ถูกคุมขัง
87ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้มคดีการชุมนุมที่สนามหลวง 19 ก.ย.

ป.อาญา ม.116, 215 ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

ศาลอุทธรณ์/ศาลอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัว ก่อนศาลไม่อนุญาตฝากขังต่อเป็นผัดที่ 3 รวมถูกคุมขัง 12 วันบก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 63
ลำดับชื่อผู้ถูกจับกุมข้อหาสถานะสถานที่ถูกคุมขัง
88น.ส.พนิดาประมวลกฎหมายอาญามาตรา 360ศาลจังหวัดพัทยาไม่อนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาเมื่อ 21 ต.ค. 63 เนื่องจากถูกจับกุมโดยไม่มีหมายจับสภ.เมืองพัทยา (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 63
ลำดับชื่อผู้ถูกจับกุมข้อหาสถานะสถานที่ถูกคุมขัง
89สุรนาถ แป้นประเสริฐป.อาญา มาตรา 110ศาลอุทธรณ์/ศาลอาญาไม่ให้ประกันตัว แต่ไม่ให้ฝากขังผัดที่ 3 รวมถูกคุมขัง 13 วันบก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำบางขวาง(ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
90ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผลคดีการชุมนุมที่ราชประสงค์ 15 ต.ค.
ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัวเมื่อ 22 ต.ค. 63 วางหลักทรัพย์ 20,000 บาทบก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
X