คดีโพสต์ประยุทธ์โอนหมื่นล้าน ไม่เข้า 116 ศาลอาญามีความเห็นอยู่ในอำนาจศาลยุติธรรม

17 พ.ค. 2559  ศาลทหารจำหน่ายคดีโพสต์ข่าวลือหมิ่นประมาทประยุทธ์ โอนเงินหมื่นล้าน หลังศาลอาญามีความเห็นเรื่องเขตอำนาจศาล ในคดีนางรินดา พรศิริพิทักษ์ ไม่เข้าองค์ประกอบตาม ม.116 เป็นเพียงคดีหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.328 เท่านั้นคดีจึงอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม

เวลา 09.45 น. ตุลาการศาลทหารกรุงเทพออกนั่งอ่านคำวินิจฉัยเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 2/2559 ของศาลอาญา ลงวันที่ 30 มี.ค. 2559  จากกรณีที่ศาลทหารกรุงเทพได้ส่งความเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ลงวันที่ 29 ก.พ. 2559 และสำนวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อให้ศาลอาญาดำเนินการตาม ม.10 ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542  ซึ่งมีสาระสำคัญคือ

“ กรณีตามคำฟ้องของอัยการศาลทหารกรุงเทพโจทก์นั้น ข้อความที่จำเลยพิมพ์ลงในเว็บไซต์http://www.facebook.com   ผ่านชื่อ “รินดา พรศิริพิทักษ์” ไม่มีลักษณะของข้อความที่จะทำให้ปรากฎต่อประชาชนเพื่อให้เกิดการปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 (2) อันเป็นความผิดต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร แต่เป็นความผิดที่มีลักษณะใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามด้วยการโฆษณา อันเป็นฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328”

ศาลอาญาเห็นว่า ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาไม่ใช่ความผิดตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 37/2557 ข้อ 1 (2) จึงทำให้ความผิดฐานแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เลื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตกใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.384 และความผิดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14  ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวเนื่องกัน ไม่ต้องต้องพิจารณาคดีในศาลทหาร ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 38/2557

ด้วยเหตุผลดังกล่าวศาลอาญา จึงมีความความเห็นว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจราณาของศาลยุติธรรม และให้ส่งความเห็นนี้ไปยังศาลทหารกรุงเทพเพื่อดำเนินการต่อไป ตาม ม.10 วรรคหนึ่ง (2) แห่ง พ.ร.บ.ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2552  จึงเป็นกรณีที่ศาลทหารกรุงเทพและศาลอาญาเห็นพ้องกัน ความเห็นดังกล่าวถือเป็นที่สุด ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 ศาลทหารจึงจำหน่ายคีดออกจากศาลระบบความ ทำให้คดีในศาลทหารสิ้นสุดไป

สำหรับคดีนี้ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2558 รินดาถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวจากบ้านพักใน จ.ปทุมธานี ไปควบคุมตัวที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ก่อนถูกนำตัวมาฝากขังที่ศาลทหาร ศาลทหารได้อนุญาตฝากขังตามคำร้องของพนักงานสอบสวน ทนายความจึงได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมวางหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเงินสด 1แสนบาท แต่ศาลไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีความมั่นคงแม้ว่าพนักงานสอบสวนจะไม่ได้คัดค้านการประกัน ทำให้รินดาต้องถูกคุมขังอยู่ในทัณฑสถานหญิงกลาง เป็นเวลา 3 วัน ทนายความจึงได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวเป็นครั้งที่สองในวันที่ 13 ก.ค. 2558  พร้อมวางหลักทรัพย์เดิม ซึ่งในครั้งนี้ศาลทหารจึงได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

X