คดี 112 “ลุงบัณฑิต” แสดงความเห็นเวทีปฏิรูป ยังค้างคำพิพากษา เหตุขาดเอกสารประกันตัว

17 กุมภาพันธ์ 2563 – ศาลอาญา รัชดาฯ นัดพร้อมจำเลย ทนายจำเลย และอัยการโจทก์ มาเพื่อสอบคำให้การ และยื่นประกันตัว หลังคดีถูกโอนมาจากศาลทหาร ในคดีที่บัณฑิต อาร์ณีญาญ์ ถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จากการแสดงความเห็นในเวทีเสวนาของพรรคนวัตกรรมไทยเพื่อจัดทำข้อเสนอต่อสภาปฏิรูปประเทศในปี 2557 นัดนี้เป็นนัดที่สืบเนื่องจากนัดที่แล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ซึ่งทนายจำเลยได้ขอเวลาเพื่อประสานกับกองทุนยุติธรรมเพื่อทำสัญญาประกันตัวจำเลยใหม่ โดยยังคงใช้หลักประกันเดิม

>>> ศาลอาญานัดสืบพยานต่อจากศาลทหารคดี 112 ‘สิรภพ’ พ.ย.นี้-ยังไม่นัดฟังคำพิพากษา ‘ลุงบัณฑิต’

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ทนายจำเลยได้แจ้งกับศาลว่า ตนได้ติดต่อกองทุนยุติธรรมเพื่อให้มาดำเนินการทำสัญญาประกันตัวใหม่ และตัวแทนของกองทุนฯ ก็ได้มาศาลแล้ว ทว่ายังขาดเอกสารสำคัญคือหนังสือมอบอำนาจและใบเสร็จรับเงินจากศาลทหาร จึงยังไม่อาจทำสัญญาประกันในวันนี้ได้ ทั้งนี้ ตัวแทนของกองทุนฯ ระบุว่า จำเเป็นต้องใช้เวลาราว 3 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ

พร้อมกันนั้น ทางอัยการโจทก์ยังได้ยื่นคำแถลงเพื่อขอส่งวัตถุพยานแผ่นซีดีใหม่แทนที่อันเก่าซึ่งแตกหัก ทนายจำเลยได้ตรวจสอบและรับรอง ศาลจึงได้กำหนดนัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การอีกครั้งในวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น.และกำชับให้ทนายจำเลยทำเรื่องขอประกันตัวให้แล้วเสร็จก่อนหรือภายในวันนัดดังกล่าว

 

หนึ่งในคดีมรดกจากศาลทหารที่ศาลยุติธรรมต้องทำคำพิพากษา

สมอลล์ บัณฑิต อาร์ณีญาญ์ คือนามปากกาของนักเขียนชราที่ตกเป็นจำเลยในคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ หลังรัฐประหาร 2557 รวม 2 คดี ทั้งสองคดีถูกพิจารณาในศาลทหาร คดีหนึ่งจากการพยายามตั้งคำถามและแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในงานเสวนาของพรรคนวัตกรรมไทยเมื่อปี 2557 ในคดีนี้ มีการสืบพยานจนเสร็จสิ้น และศาลทหารกรุงเทพได้นัดฟังคำพิพากษาแล้ว ก่อนที่จะเลื่อนออกไป โดยระบุว่า เนื่องจากคดีมีประเด็นสำคัญต้องไตร่ตรอง จนกระทั่งต่อมา ศาลทหารสั่งงดการฟังคำพิพากษา และให้โอนย้ายคดีไปยังศาลยุติธรรม ตามที่มีคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2562 ทำให้ศาลยุติธรรมต้องรับหน้าที่ในการทำคำพิพากษาทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เป็นฝ่ายสืบพยานตั้งแต่ต้น อย่างไรก็ตาม การโอนคดีมาศาลยุติธรรมทำให้คดีนี้ซึ่งเกิดในช่วงกฎอัยการศึก สามารถอุทธรณ์-ฎีกาได้ตามกระบวนการปกติของศาลยุติธรรม

>>>บัณฑิต อาร์ณีญาญ์ 112 คดีที่ศาลพลเรือนต้องทำคำพิพากษาทั้งที่ไม่ได้สืบพยาน

ส่วนอีกคดีของบัณฑิตมาจากการแสดงความเห็นเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ควรบรรจุไว้ร่างรัฐธรรมนูญที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี 2558 สำหรับคดีนี้ ศาลทหารได้สืบพยานโจทก์ไปแล้ว 4 ปาก ก่อนที่จะมีการโอนย้ายคดี โดยโจทก์ประสงค์จะสืบอีก 5 ปาก จำเลยต้องการจะสืบพยาน 4 ปาก ศาลจึงได้กำหนดนัดสืบพยาน 3 วัน ในวันที่ 19-20 และ 24 พฤศจิกายน 2563

>>> ศาลนัดคดี 112 อีก 2 คดี – “ลุงบัณฑิต” สืบพยานปลายปี ขณะ “ฤาชา” รอจิตแพทย์วินิจฉัย

 

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง:

คดี 112 ที่ไม่มีสิทธิอุทธรณ์-ฎีกา: การสู้คดีในศาลทหารของสมอลล์ บัณฑิต อาร์ณีญาญ์ กรณีแสดงความเห็นปี 57

 

X