2 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่ทหาร กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ได้ส่ง Fax ถึงศูนย์ทนายความฯ ห้ามมิให้จัดงานเสวนา “ความยุติธรรมที่ปิดปรับปรุง” รายละเอียดตามที่ปรากฎ

Calcel2 100 Days Cancel